Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 17 (2014) «Per lo hun costat dels murs de la ciutat, pres-lo, passejant,tan gran mal de costat» ( "Tirant lo Blanc", cap. 467): l’eroe imperfetto e la sua virtuosa debolezza / «Per lo hun costat dels murs de la ciutat, pres-lo, passejant, so great evil of costat» ( "Tirant lo Blanc", chapter 467): The Imperfect Hero and His Virtuous Weakness Resum  PDF
Anna Maria Compagna
 
No 24 (2021) El Castell d’Amor al "Tirant lo Blanch" (capítols LIII-LV): espectacle, iconografia i literatura Resum  PDF
Joan Mahiques Climent
 
No 21 (2018) Els triangles amorosos i l’amor cast. Alguns paral·lelismes entre la novel·la grega antiga i ¨Tirant lo Blanc¨ Resum  PDF
Roser Homar
 
No 17 (2014) Gli stratagemmi del "Tirant lo Blanc" / The stratagems in "Tirant lo Blanc" Resum  PDF
Paolo Cherchi
 
No 24 (2021) La "Doctrina moral d’en Pacs" com a font del "Tirant lo Blanch" Resum  PDF
Helena Rovira Cerdà
 
No 24 (2021) Caylus y el "Tirant": un anticuario universal y una novela Resum  PDF
Huayta Montoya Uriarte
 
No 11 (2008) Función y sentido de los espacios de la corte en Tirant lo Blanch: aposentos privados, salas de consejo, huertos y espacios públicos del palacio Resum  PDF
Alejandro Velázquez Elizalde
 
No 11 (2008) Un guió del Tirant lo Blanc elaborat per Carles Salvador Resum  PDF
Gonçal López-Pampló
 
No 11 (2008) Carmesina Y Tirant, enfermos... ¿de amor? Apuntes para una historia de la subjetividad Resum  PDF
Beatriz Ferrús Antón
 
No 11 (2008) Els amors del parents de Tirant amb les parentes de Carmesina Resum  PDF
Rafael Alemany Ferrer
 
No 12 (2009) Repertori d'aliments en el Tirant lo Blanch: E dinaren-se ab molt gran plaer Resum  PDF
Eduard Baile
 
No 13 (2010) El papel de la música en el Tirant lo Blanch (Valencia, 1940) Resum  PDF
Maricarmen Gómez Muntané
 
No 13 (2010) "Cosas de que todos los demás libros de este género carecen": Tácticas militares y guerra asimétrica en el episodio de Guillem de Vàroic en el Tirant lo Blanc Resum  PDF
Ricardo Castells
 
No 14 (2011) Diego de Gumiel, impresor de Tirante el Blanco en 1511, y la presencia de las islas Canarias en la traducción de la novela Resum  PDF
Pedro Ontoria Oquillas
 
No 14 (2011) Els diàlegs matrimonials de la casa de Borgonya i els emblemes amorosos al Tirant lo Blanc Resum  PDF
Rafael Beltrán
 
No 16 (2013) El tòpic cavalleresc de la insularitat en l’Amadís, el Tirant i el Quijote Resum  PDF
Magdalena Llorca Serrano, Joan Ignasi Soriano Asensio
 
No 16 (2013) Sobre los límites entre capítulos en el Amadís de Gaula y en las Sergas de Esplandián Resum  PDF
Héctor Brioso Santos, Máximo Brioso Sánchez
 
Resultats 1 - 17 de 17
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").