Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries

Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries

Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) és una revista i butlletí internacional, d’accés obert i periodicitat anual, que publica, prèvia revisió de parells, investigacions originals al voltant del textos medievals de prosa històrica i de ficció, hispànics  i europeus,  tot cercant una comunicació científica rigorosa i fructífera, i una informació bibliogràfica actualitzada.


Imatge de la pàgina inicial de la revista

No 22 (2019): NUMÉRO SPÉCIAL: DON QUICHOTTE AVANT DON QUICHOTTE?

Les récits de chevalerie du XIVe au XVIe s. en France, Italie et Espagne:
production et réception
(éd. Catherine Croizy-Naquet et Michelle Szkilnik)

MONOGRÀFIC

Catherine Croizy-Naquet, Michelle Szkilnik (éd.)
PDF
1-276

ARTICLES

Paraska Tolan
PDF
1-2
Catherine Croizy-Naquet, Michelle Szkilnik
PDF
5-14
Nicola Morato
PDF
17-32
Carlos Heusch
PDF
33-42
Lidia Amor
PDF
43-56
Juan Manuel Lacalle
PDF
57-70
Géraldine Toniutti
PDF
73-88
Christine Ferlampin-Acher
PDF
89-100
Pénélope Cartelet
PDF
101-118
Rosalind Brown-Grant
PDF
119-144
Marie-Christine Payne
PDF
145-160
Giulia Murgia
PDF
161-178
Sarah Cals
PDF
179-194
Zrinka Stahuljak
PDF
195-206
Jane H. M. Taylor
PDF
207-220
Véronique Duché
PDF
223-238
Rafael Beltrán
PDF
239-258
Francesco Montorsi
PDF
259-276


ISSN: 1579-7422