Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 24 (2021) El Castell d’Amor al "Tirant lo Blanch" (capítols LIII-LV): espectacle, iconografia i literatura Resum  PDF
Joan Mahiques Climent
 
No 11 (2008) Els amors del parents de Tirant amb les parentes de Carmesina Resum  PDF
Rafael Alemany Ferrer
 
No 16 (2013) Sobre los límites entre capítulos en el Amadís de Gaula y en las Sergas de Esplandián Resum  PDF
Héctor Brioso Santos, Máximo Brioso Sánchez
 
Resultats 1 - 3 de 3
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").