Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 21 (2018) La isla como espacio de ficción en el relato griego de aventuras desde época arcaica a bizantina Resum  PDF
Ángel Narro
 
No 19 (2016) La Vida e historia del rey Apolonio [¿Zaragoza, Juan Hurus, 1488?] y su trayectoria genérica / The Vida e historia del rey Apolonio [¿Zaragoza, Juan Hurus, 1488?] and its Generic Way Resum  PDF
María Jesús Lacarra
 
Resultats 1 - 2 de 2
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").