Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 21 (2018) Las reacciones del héroe en la narración geminada de aventuras: de la novela helenística a las historias caballerescas del siglo xvi Resum  PDF
Lucila Lobato Osorio
 
No 19 (2016) El cuento de senderos que se bifurcan. El Noble cuento del enperador Carlos Maynes y sus encrucijadas genéricas / A Tale of Forking Paths: The Noble cuento del enperador Carlos Maynes and his Generic Crossroads Resum  PDF
Carlos Heusch
 
No 11 (2008) Los tres ejes de comportamiento del caballero literario medieval: hacia un modelo genérico Resum  PDF
Lucila Lobato Osorio
 
No 12 (2009) Del caballero épico al caballero novelesco: acercamiento a la evolución del personaje Resum  PDF
Lucila Lobato Osorio
 
Resultats 1 - 4 de 4
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").