Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 24 (2021) La "Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum Principis" (1510) de Marin Barleti: una lectura Resum  PDF
Antonio Contreras Martín
 
No 24 (2021) El Castell d’Amor al "Tirant lo Blanch" (capítols LIII-LV): espectacle, iconografia i literatura Resum  PDF
Joan Mahiques Climent
 
No 21 (2018) Reminiscencias del ¨servus callidus¨ plautino y terenciano en la caracterización del ribaldo del ¨Libro del cavallero Zifar¨ Resum  PDF
Vivian Lorena Navarro Martínez
 
No 24 (2021) La "Doctrina moral d’en Pacs" com a font del "Tirant lo Blanch" Resum  PDF
Helena Rovira Cerdà
 
No 24 (2021) Caylus y el "Tirant": un anticuario universal y una novela Resum  PDF
Huayta Montoya Uriarte
 
No 16 (2013) La antroponimia caballeresca a la luz de la onomástica literaria medieval y áurea (de la lírica popular a Gracián). Un estado de la cuestión Resum  PDF
María Coduras Bruna
 
Resultats 1 - 6 de 6
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").