Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 17 (2014) «Per lo hun costat dels murs de la ciutat, pres-lo, passejant,tan gran mal de costat» ( "Tirant lo Blanc", cap. 467): l’eroe imperfetto e la sua virtuosa debolezza / «Per lo hun costat dels murs de la ciutat, pres-lo, passejant, so great evil of costat» ( "Tirant lo Blanc", chapter 467): The Imperfect Hero and His Virtuous Weakness Resum  PDF
Anna Maria Compagna
 
No 17 (2014) Gli stratagemmi del "Tirant lo Blanc" / The stratagems in "Tirant lo Blanc" Resum  PDF
Paolo Cherchi
 
No 24 (2021) La "Doctrina moral d’en Pacs" com a font del "Tirant lo Blanch" Resum  PDF
Helena Rovira Cerdà
 
No 24 (2021) Caylus y el "Tirant": un anticuario universal y una novela Resum  PDF
Huayta Montoya Uriarte
 
No 11 (2008) Un guió del Tirant lo Blanc elaborat per Carles Salvador Resum  PDF
Gonçal López-Pampló
 
No 13 (2010) El papel de la música en el Tirant lo Blanch (Valencia, 1940) Resum  PDF
Maricarmen Gómez Muntané
 
No 14 (2011) Diego de Gumiel, impresor de Tirante el Blanco en 1511, y la presencia de las islas Canarias en la traducción de la novela Resum  PDF
Pedro Ontoria Oquillas
 
No 14 (2011) Els diàlegs matrimonials de la casa de Borgonya i els emblemes amorosos al Tirant lo Blanc Resum  PDF
Rafael Beltrán
 
No 16 (2013) El tòpic cavalleresc de la insularitat en l’Amadís, el Tirant i el Quijote Resum  PDF
Magdalena Llorca Serrano, Joan Ignasi Soriano Asensio
 
No 11 (2008) Función y sentido de los espacios de la corte en Tirant lo Blanch: aposentos privados, salas de consejo, huertos y espacios públicos del palacio Resum  PDF
Alejandro Velázquez Elizalde
 
Resultats 1 - 10 de 10
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").


ISSN: 1579-7422