Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 24 (2021) El Castell d’Amor al "Tirant lo Blanch" (capítols LIII-LV): espectacle, iconografia i literatura Resum  PDF
Joan Mahiques Climent
 
No 21 (2018) El ¨Curial e Güelfa¨, Guiniforte Barzizza i Ramon de Riu-Sec àlias Francesc Gilabert de Centelles Resum  PDF
Jaume Torró Torrent
 
No 11 (2008) Del fin'amors al neoplatonismo; amor y caballería en la narrativa caballeresca hispánica Resum  PDF
José Julio Martín Romero
 
No 14 (2011) La reescritura de la leyenda de Tristán e Iseo en "Cligès" Resum  PDF
Miquel Aguilar i Montero
 
Resultats 1 - 4 de 4
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").


ISSN: 1579-7422