Els diàlegs matrimonials de la casa de Borgonya i els emblemes amorosos al Tirant lo Blanc


Resum


Les«invencions poètiques» o«lletres d’invenció» van complir un paper distintiu i ornamental, complementari del dels emblemes heràldics, que identificaven famílies, o eren símbols d’afirmació política. L’estudi tracta de posar en relació el joc poètic i simbòlic de les divises i mots que Tirant i Carmesina duen brodats als vestits, amb tot un repertori d’intercanvis cortesos, igualment emblemàtics, entre personatges històrics de la més alta aristocràcia i reialesa europea. En concret, trobem el diàleg entre les divises de Tirant i Carmesina (algunes de les de Tirant semblants a les del rei Magnànim) inserit plenament dins la tradició borgonyona de mots poètics, inicialment bèl·lics, però sobretot amorosos, fets servir pels ducs en especial a propòsit dels seus enllaços matrimonials.

Paraules clau


Poesia; emblemàtica; divises; Tirant lo Blanc; ducs de Borgonya.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.