Informació per als autors

Informació per als autors

Us interessa fer contribucions a aquesta revista? Recomanem fer una avaluació de Informació sobre la revista la pàgina per a més informació sobre les polítiques de la secció, així com Pautes per als autors. Els autors han de registrar-se a la revista abans de lliurar, i si ja us hi heu donat d'alta, simplement accediu i inicieu el procés en 5 fases.