Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 24 (2021) Materias de ficción sentimental en "Amadís de Grecia": estilo literario de Feliciano de Silva Resum  PDF
Juan Pablo Mauricio García Álvarez
 
No 24 (2021) Una mujer salvaje entre folclore y hagiografía: Garinda en "Lisuarte" y "Amadís de Grecia" de Feliciano de Silva Resum  PDF
Alberto del Río Nogueras
 
No 12 (2009) Listas y libros de caballerías: Una nómina de cruzados de las Sergas de Esplandián en el Lisuarte de Grecia Resum  PDF
María Coduras Bruna
 
Resultats 1 - 3 de 3
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").