La "Doctrina moral d’en Pacs" com a font del "Tirant lo Blanch"


Resum


La Doctrina moral és un recull de sentències morals que data de la primera meitat del segle xv i fou escrita per un mallorquí anomenat Pacs. En aquest article es localitzen i s’analitzen alguns passatges d’aquesta Doctrina que foren aprofitats per Joanot Martorell en els cap. 353-362 del Tirant lo Blanch. Aquests capítols es contextualitzen en la part africana de la novel·la i representen un debat filosoficomoral entre Tirant i Plaerdemavida. Martorell farceix hàbilment aquest debat amb sentències d’autoritat i arguments morals que manlleva sobretot de la Doctrina moral i, en menor grau, de l’Scipió e Aníbal de Canals. Cal destacar l’efecte que produeix l’ús de fonts sapiencials en la situació còmica provocada per Plaerdemavida: ella no només oculta la seva pròpia identitat a Tirant, que no la reconeix inicialment, sinó que també, al llarg del seu discurs, tendeix a tergiversar autoritats i arguments.


Paraules clau


literatura medieval; Tirant lo Blanc; Doctrina moral d’en Pacs; Scipió e Aníbal; fonts; sentències d’autoritat

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.