Els triangles amorosos i l’amor cast. Alguns paral·lelismes entre la novel·la grega antiga i ¨Tirant lo Blanc¨


Resum


Malgrat la distància temporal, cultural i lingüística que separa el Tirant lo Blanch i la novel·la grega antiga, es poden establir paral·lelismes evidents en personatges, escenes i motius, pel que fa al tractament de l’amor. En el present article ens centrem en l’enamorament de la parella de protagonistes de la novel·la de Joanot Martorell i de la novel·la d’Aquil·les Taci, Leucipe i Clitofont  (s. II dC), i en algunes fites pel que fa al progrés de la seva relació amorosa. A continuació, analitzem els personatges de l’emperadriu i la Viuda Reposada, amb el mirall de les dones adúlteres de les novel·les Leucipe i Clitofont i Etiòpiques, com a protagonistes dels respectius triangles amorosos, construïdes al voltant del que anomenem personatge femení del tipus Fedra.


Paraules clau


Triangles amorosos, amor cast, Carmesina, Tirant, Viuda Reposada, Leucipe i Clitofont, Etiòpiques, Àrsace, Demeneta, Teàgenes, Hipò-lit, Clitofont, Leucipe.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.