Només hi ha un Joan Martorell documentat amb el nom de Joanot. (Resposta i correcció a Agustín Rubio Vela amb unes notes sobre Manuel de Rajadell)


Resum


Aquesta aportació reafirma la validesa de la identificació de Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanc, amb el Joanot Martorell, trinxant i escrivà de ració de Carles d’ Aragó, príncep de Viana, que acompanya el Príncep de Nàpols a Barcelona. En contribucions anteriors, l’autor proposà aquesta identificació a partir dels documents de la cancelleria del Príncep de Viana que donen a conèixer un Joanot Martorell de retorn de la cort de Nàpols al 1458. Denuncia la minimització d’aquests documents únics, on se l’anomena sempre en català “Joanot Martorell” en credencials per als més alts oficials reials; el silenci sobre el context històric implicat en la biografia de Martorell: la cort d’ Alfons IV el Magnànim a Nàpols, la cort de l’infant Joan (rei de Navarra des de 1425, lloctinent a l’ Aragó i València des de 1436, i encara de Catalunya el 1454), la qual permet parlar d’una cort de forma plena a la península ibèrica; i la minimització del Príncep de Viana, voltat de literats i ell mateix literat, foment de les belles lletres, amb el pretext que la seva estada a Catalunya durà només un any i mig, com si les aficions i debats amb literats no vinguessin de molt abans. Refuta les objeccions de Rubio Vela, V. J. Escartí, Ferrando, Rodrigo Lizondo i Abel Soler.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.