El ¨Curial e Güelfa¨, Guiniforte Barzizza i Ramon de Riu-Sec àlias Francesc Gilabert de Centelles


Resum


Aquest treball contradiu la proposta d’Abel Soler segons la qual l’autor de Curial e Güelfa,  inspirat en la lletra De amore de Barzizza adreçada a Ramon de Riu-sec àlias Francesc Gilabert de Centelles amb data el 4 de març de 1439, concebé la idea d’escriure una novel·la d’armes i d’amors amb el propòsit de conduir l’amor cortès al matrimoni. Així mateix, contradiu que l’anònim autor, seguint Barzizza, dediqués el Curial al mateix destinatari de la lletra de Barzizza: Francesc Gilabert de Centelles per apartar-lo de l’amor deli-table i conduir-lo a l’amor conjugal. Els arguments són històrics, literaris i de procediment. Francesc Gilabert de Centelles no era un solter d’edat empesa ni l’any 1439 ni els anys 1446-1448 que Soler suposa per a la redacció del Curial, sinó un home casat. La lletra De amore Barzizza no és un tractat sobre l’amor, ni tampoc sobre l’amor conjugal, sinó una reprobatio amoris. No té sentit construir una hipòtesi sobre una dedicatòria que no conservem i que no sabem si mai existí.


Paraules clau


Curial e Güelfa, Barzizza, Francesc Gilabert de Centelles, amor cortès i amor conjugal.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.