Història de la Revista

Història de la Revista Tirant (Butlletí informatiu i bibliogràfic de literatura de cavalleries) és una revista d'informació, investigació i comunicació científiques, que es proposa el manteniment ‑des dels camps de la filologia, la història, l’art i altres disciplines acadèmiques‑ d’un diàleg rigorós i fructífer al voltant de la novel·la de cavalleries valenciana i de la tradició prosística d'història i ficció catalana, hispànica, romànica i universal. Tirant va ser creada el 1996.