Equip editorial

Equip editorial

DIRECTORS

 1. Rafael Beltran, Universitat de València

CONSELL DE REDACCIÓ

 1. Rosanna Cantavella, Universitat de València
 2. Xiomara Luna, UNAM, México
 3. Stefano Neri, Università di Verona
 4. Emilio Sales, IES Tavernes

SECRETARIA

 1. Silvia Caterina Millán González, Universitat de València
 2. Karolina Zygmunt, Universitat de València, Espanya

CONSELL CIENTÍFIC I ASSESSOR

 1. Prof. Rafael Alemany, Universitat d'Alacant
 2. Anna Bognolo, Università di Verona
 3. Juan Manuel Cacho Blecua, Universidad de Zaragoza
 4. Cesàreo Calvo, Universitat de València
 5. Axayácatl Campos, UNAM, México
 6. Jaume Chiner, Biblioteca Valenciana
 7. Ivy Corfis, University of Wisconsin, Madison, Estats Units d'Amèrica
 8. Anton Espadaler, Universitat de Barcelona
 9. Dr. Antoni Ferrando Francés, Universitat de València
 10. Isabel Grifoll, Universitat de Lleida
 11. Giuseppe Grilli, Università dei Roma Tre
 12. M.ª Carmen Marín Pina, Universidad de Zaragoza
 13. Llúcia Martín, Universitat d'Alacant
 14. Vicent Martines, Universitat d'Alacant
 15. Tomàs Martínez, Universitat Jaume I de Castelló
 16. Rafael Mérida, Universitat de Lleida
 17. Joan Perujo Melgar, Universitat d'Alacant, Espanya
 18. Montserrat Piera, Temple University
 19. Josep Pujol Gómez, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya
 20. Rafael Ramos, Universitat de Girona
 21. Michelle Szkilnik, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle
 22. Jaume Torró, Universitat de Girona