Joanot Martorell, Tirant lo Blanch [facsímil de la 1ª edició], València, Ajuntament, 2006


Resum


Per tal de commemorar el 9 d’octubre, dins la col·lecció de publicacions de l’Ajuntament de València, dirigida per Manuel Bas Carbonell, que duu aquest nom (“9 d’ocubre”), es reedita en facsímil l’exemplar conservat a la Biblioteca de la Universitat
de València, digitalitzat a la Biblioteca Virtual Cervantes, i es completa en algunes pàgines amb l’exemplar propietat de The Hispanic Society of America. L’edició porta una breu Introducció (dotze pàgines, sense numerar) del director de la col·lecció,
perfecte coneixedor del món bibliogràfic valencià. Transcric les paraules de presentació del llibre, a l’acte de presentació, que va tenir lloc a l’Ajuntament de València.

Paraules clau


-

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.