Search

Search
 
Issue Title
 
Vol 3 (2016) Joan Roís de Corella, Lamentació de Mirra, de Narciso, de Píramus i Tisbe: edizione critica Abstract  PDF (Italiano) (Català)  PDF (Italiano) (Español)  PDF
Annamaria Annicchiarico
 
Vol 3 (2016) Dante en la cultura catalana a l’entorn del Casal de Barcelona (1381-1410/12) Abstract  PDF  PDF (Español)  PDF (Català)
Francesc J. Gómez
 
Vol 4 (2017) Errors d’edició: dels manuscrits als diccionaris. Exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan) Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA) (Español)  PDF (CA)
Antònia Carré
 
Vol 8 (2021) Legenda aurea latina, elementos apócrifos y tradición catalana Abstract  PDF (ES)
Carmen Puche López
 
Vol 8 (2021) La tradició dels lletovaris literaris catalans: el cas de Joan Basset Abstract  PDF (CA)
Alba Romanyà
 
Vol 7 (2020) Les estratègies de traducció d’Andreu Febrer en la seva versió de la Commedia de Dante Abstract  PDF (CA)
Raquel Parera
 
Vol 6 (2019) El lai “Si bé, Fortuna, has dat lo torn”: Edició crítica del poema en català de la novel·la "Triste deleitación" Abstract  PDF (CA)
Marta Marfany
 
Vol 8 (2021) “Quant alcun hom demanda d’alcuna cosa dubtosa”: el Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens, estudi i edició Abstract  PDF (CA)
Sebastià Giralt
 
Vol 8 (2021) Literatura i promoció social: lectura i creació literàries entre els menestrals catalans medievals Abstract  PDF (CA)
Lluís Cifuentes i Comamala
 
Vol 2 (2015) Les "Razos de trobar" de Ramon Vidal: una gramàtica per al cant Abstract  PDF
Anton Espadaler
 
Vol 4 (2017) Dossier: Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA)  PDF (CA) (Español)
Lluís Cifuentes i Comamala
 
Vol 6 (2019) A Medieval Catalan Horticultural Treatise, "Memòria de les maneres de les llaurons": Introduction, Critical Edition, Translation, Notes and Glossary Abstract  PDF (EN)
Thomas M. Capuano
 
Vol 9 (2022) Un poema inédito de Joan Sist en honor de Blanca de Sicilia Abstract  PDF (ES)
Marina Navàs Farré
 
Vol 8 (2021) La tradició editorial del Flos sanctorum català en el Cinccents Abstract  PDF (CA)
Carme Arronis Llopis
 
Vol 4 (2017) El Llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA)  PDF (CA) (Español)
Lluís Gimeno Betí
 
Vol 2 (2015) The fifteenth-century Catalan translation of the French "Danse macabre": A critical edition and English translation, from manuscript Miscel·lània 26, Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona Abstract  PDF
Alina Zvonareva
 
Vol 10 (2023) Translating Musical Instruments in Fifteenth-Century Valencia Abstract  PDF (EN)
Simone Sari
 
Vol 10 (2023) Els Deseiximents de Pere Pou contra Fals Amor, una polèmica literària del segle XV: 1. Transmissió textual i text crític Abstract  PDF (CA)
Sadurní Martí
 
Vol 9 (2022) El Tractat de les mules de Manuel Díez: estat de la qüestió i prolegòmens a una edició crítica Abstract  PDF (CA)
Glòria Ribugent
 
Vol 10 (2023) La història de Teòfil d’Adana: edició crítica de la traducció catalana Abstract  PDF (CA)
Joan Perujo Melgar
 
Vol 9 (2022) Un comentario en catalán a Hechos de los Apóstoles, 13-15 (s. XIV) del Archivo Parroquial de Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona) Abstract  PDF (ES)
J. Antoni Iglesias-Fonseca
 
Vol 5 (2018) Joan Roís de Corella, La Istòria de Leànder y Hero: edizione critica con studio introduttivo Abstract  PDF (IT)
Annamaria Annicchiarico
 
Vol 5 (2018) El sirventès en la poesia catalana dels segles XIV-XV: un catàleg Abstract  PDF (CA)
Albert Tomàs Monsó
 
Vol 10 (2023) Traduir a l’edat mitjana: el repte d’editar la Legenda aurea de Jacobus de Voragine en català Abstract  PDF (CA)
Marinela Garcia Sempere
 
1 - 24 of 24 Items
Search tips:
  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg