Search

Search
 
Issue Title
 
Vol 8 (2021) “Quant alcun hom demanda d’alcuna cosa dubtosa”: el Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens, estudi i edició Abstract  PDF (CA)
Sebastià Giralt
 
Vol 8 (2021) Literatura i promoció social: lectura i creació literàries entre els menestrals catalans medievals Abstract  PDF (CA)
Lluís Cifuentes i Comamala
 
Vol 4 (2017) Dossier: Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA)  PDF (CA) (Español)
Lluís Cifuentes i Comamala
 
Vol 9 (2022) El Tractat de les mules de Manuel Díez: estat de la qüestió i prolegòmens a una edició crítica Abstract  PDF (CA)
Glòria Ribugent
 
Vol 7 (2020) Un códice facticio de cancioneros manuscritos del siglo XVI Abstract  PDF (ES)
Ana María Rodado Ruiz
 
Vol 4 (2017) El Llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA)  PDF (CA) (Español)
Lluís Gimeno Betí
 
Vol 6 (2019) A Medieval Catalan Horticultural Treatise, "Memòria de les maneres de les llaurons": Introduction, Critical Edition, Translation, Notes and Glossary Abstract  PDF (EN)
Thomas M. Capuano
 
Vol 5 (2018) Els manuscrits catalans de la Doctrina moral d’en Pacs Abstract  PDF (CA)
Helena Rovira Cerdà
 
1 - 8 of 8 Items
Search tips:
  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg