Vol 4 (2017)

Vol 4 (2017)
Learning from the Past: The Women Writers Project and Thirty Years of Humanities Text Encoding PDF (EN)
Sarah Connell, Julia Flanders, Nicole Infanta Keller, Elizabeth Polcha, William Reed Quinn 1-19
El arte de poesía castellana. Desde el pensamiento poético de Encina hacia una colección digital de tratados poéticos PDF (ES)
Clara Isabel Martínez Cantón 21-42

Monograph

Dossier: Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica PDF (CA)
Lluís Cifuentes i Comamala 43-49
Errors d’edició: dels manuscrits als diccionaris. Exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan) PDF (CA)
Antònia Carré 51-74
El lèxic tècnic a la traducció catalana de l’Opus agriculturae de Pal·ladi: una aproximació als llibres de 'grammàtica' i 'medicina' PDF (CA)
Raimon Sebastian Torres 75-91
L’aportació del Gazophylacium catalano-latinum, de Joan Lacavalleria, a la terminologia catalana PDF (CA)
Pere Montalat 93-105
El Llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura PDF (CA)
Lluís Gimeno Betí 107-129


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.