Translating Musical Instruments in Fifteenth-Century Valencia


Abstract


Religious texts present abundant opportunities for exploration as regards musical terminology, as well as the actual use of instruments. Research has previously focused, mainly, on the presence within these texts of lists bearing witness to the degree of a given set of instruments’ dissemination, though lists represent only the tip of the iceberg when it comes to the wealth of musical information brought together in this kind of text. This article analyses a number of quotations referring to musical instruments as found in Catalan vernacular translations of the Bible, and focuses on their presence within two interconnected works, namely, Isabel de Villena’s Vita Christi and Joan Roís de Corella’s Lo cartoixà, the latter being the translation of one of the former’s principal sources. It thus becomes possible to see how different translators and different authors treat the Holy Scripture and how the instruments’ terminology is adapted to different ends.


 


Keywords


Isabel de Villena; Joan Roís de Corella; Catalan translations of the Bible; medieval musical instruments; translation studies; Vita Christi; Cartoixà; Psalms in Catalan

Full Text:

PDF (EN)

References


Adriaen, Marc (ed.). 1979. Gregorii Magni Moralia in Iob, vol. 1, Corpus Christianorum Series Latina 143 (Turnholti: Brepols) https://go.uv.es/fROH3s0

 

Aguilar Àvila, Josep Antoni (ed.). 2020. Joan Roís de Corella Lo quart del Cartoxà, Clàssics Valencians, 3d (Valencia: Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 

Aguiló, Estanislau (ed.). 1902. ‘Requesta de mestre Bartolomeu Caldentey y altres demanant als Jurats que proibesquen al metje juheu, Isach, l’exercici de medicina, (1488)’, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 9: 284-289 https://tinyurl.com/22rkersz

 

Anglès, Higini. 1935. La Musica a Catalunya fins al segle xiii (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; Biblioteca de Catalunya) https://tinyurl.com/3pf98fn7

 

Anglès, Higini. 1975. ‘Els cantors i organistes franco-flamencs i alemanys a Catalunya els segles xiv-xvi’, in his Scripta musicologica, 3 vols, ed. by José López-Calo (Roma: Edizioni di Storia e Letteratura), ii: 735-751

 

Baldelló, Francisco. 1956. ‘La música en la casa de los Reyes de Aragón’, Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC, 11: 37-51

 

Ballester i Gibert, Jordi. 2006. ‘Los instrumentos musicales de los frescos de la Catedral de Valencia’, in Los ángeles músicos de la Catedral de Valencia: estudios previos, ed. by Carmen Pérez García (València: Generalitat Valenciana), pp. 347-367

 

Bescós Prat, Pere; Puig i Oliver, Jaume de (ed.). 2021. Bíblia del s. xiv: Primer llibre dels Paralipòmens, Corpus Biblicum Catalanicum, 9 (Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya; Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

 

Casanellas i Bassols, Pere. 2014. ‘Medieval Catalan Translation of the Bible’, in Les veus del sagrat, ed. by Francisco Javier Terrado Pablo and Flocel Sabaté i Curull (Lleida: Pagès editors), pp. 15-34

 

Castellet, Laura de. 2019. ‘Paisatge sonor i primers esments d’instruments musicals en llengua catalana en l’obra de Llull’, Studia Lulliana, 59: 55-87 https://doi.org/10.3306/STUDIALULLIANA.114.55

 

Cingolani, Stefano; Vela, Carles (2023). ‘Les cartes de la infanta Joana de Perpinyà: nova proposta d’identificació i de datació’, Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 10: XXXX https://doi.org/10.7203/MCLM.10.24966

 

Clouzot, Martine. 2016. ‘Voir et Entendre la Foi de David: Le Roi musicien dans les psautiers et les livres d’heures (xiiie-xive siècles), Revue d’Histoire des Religions 233.4: 557-595 https://doi.org/10.4000/rhr.8641

 

Colón, Germà (ed.). 1988. Llibre d’hores, Els Nostres Clàssics A, 87 (Barcelona: Barcino)

 

Cortés Escrivà, Josepa; Mandingorra Llavata, María Luz; Pons Alós, Vicent (ed.). 2019. ‘Aquestes són les obres que ya, sor Ysabel de Billena, é fetes en aquest monestir’: notes autògrafes de sor Isabel de Villena (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 

Costa Catala, Joan (ed.) 1995. Els Salms de la Biblia de Paris i el Salteri de la Seu de Valencia: estudi comparatiu i transcripcio (Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana)

 

Fernàndez Clot, Anna. 2021, ‘Ministrers i música al Curial e Güelfa’, in ‘Qui fruit ne sap collir’: homenatge a Lola Badia, 2 vols, ed. by Anna Alberni et alii (Barcelona: Universitat de Barcelona; Editorial Barcino), i: 245-256

 

Furió Vayà, Joan Maria (ed.). 2020. Joan Roís de Corella La terça part del Cartoxà, Clàssics Valencians, 3c (Valencia: Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 

Garcia Peris, Vicent (ed.). 2020. Joan Roís de Corella Lo primer del Cartoxà, Clàssics Valencians, 3a (Valencia: Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 

García Sempere, Marinela (ed.). 2002. Bernat Fenollar-Pere Martines Lo Passi en cobles: estudi i edició, (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

 

Gómez Muntané, Maricarmen. 1979. La música en la casa real catalano-aragonesa, 1336-1442, vol. 1 (Barcelona: Antoni Bosch Editor)

 

 

Hauf, Albert G. (ed.). 2022. Isabel de Villena Vita Christi, Clàssics Valencians 4 (Valencia: Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 

 

Knighton, Tess. 2017. ‘Instruments, Instrumental Music and Instrumentalists: Traditions and Transitions’, in Companion to Music in the Age of the Catholic Monarch, ed. by Tess Knighton (Leiden: Brill), pp. 97-144 https://doi.org/10.1163/9789004329324_005

 

Kolyada, Yelena Ivanovna. 2014. A Compendium of Musical Instruments and Instrumental Terminology in the Bible (London: Routledge) https://doi.org/10.4324/9781315710921

 

Kreitner Kenneth. 1992. ‘The City Trumpeter of Late-Fifteenth-Century Barcelona’, Musica Disciplina, 46: 133-67 https://www.jstor.org/stable/20532362

 

Lamaña, José María. 1969. ‘Los instrumentos musicales en los últimos tiempos de la dinastía de la Casa de Barcelona’, Anuario Musical: Revista de Musicología del CSIC, 24: 9-120

 

Madueño, Antoni. 2018. ‘Despertant instruments adormits: notes per a una recreació dels instruments musicals de la portalada de Ripoll’, in La portalada de Ripoll: creació, conservació i recuperació, ed. by Marc Sureda i Jubany (Roma: Viella), pp. 251-258

 

Martos, Josep Lluís (ed.). 2013. Joan Roís de Corella Psalteri, Biblioteca d’Autors Valencians, 59 (València: Institució Alfons El Magnànim)

 

MiMus DB. In development. Database of project Ministrers i Música a la Corona d’Aragó, ed. by Anna Alberni, Stefano Maria Cingolani, Anna Fernàndez-Clot, Simone Sari and Carles Vela (Barcelona: Universitat de Barcelona) http://mimus.ub.edu/ca/base-de-dades

 

Miret i Sans, Joaquim (ed.). 1916. ‘El llibre de Daniel de la Biblia catalana rimada de Sevilla’, Revue Hispanique, 36: 72-134

 

Oviedo Seguer, Jordi (ed.). 2020. Joan Roís de Corella Lo segon del Cartoxà, Clàssics Valencians, 3b (Valencia: Acadèmia Valenciana de la Llengua)

 

Perarnau Espelt, Josep. 1978. ‘Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals’, Revista Catalana de Teologia 3.1: 17-98 https://raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/65877

 

Perpiñá García, Candela. 2014. ‘Los ángeles de la lonja de los mercaderes de Valencia (1484-ca. 1498): un estudio de iconografía musical’, Imago: Revista de Emblemática y Cultura Visual, 6: 7-25 https://doi.org/10.7203/imago.6.4222

 

Puig i Oliver, Jaume de. 2001. ‘Més nous textos catalans antics de la “Biblioteca Capitular y Colombina” de Sevilla’, Arxiu de Textos Catalans Antics, 20: 453-510 https://raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/5776

 

Puig i Tàrrech, Armand. 2001. ‘Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia’, in El text: lectures i història (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Associació Bíblica de Catalunya), pp. 107-231 https://raco.cat/index.php/ScriptaBiblica/article/view/311114

 

Riera i Sans, Jaume (ed.). 1988. ‘Un Siddur en català dels conversos jueus, segle xv (1)’, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 2: 59-152 https://raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219081

 

Riera i Sans, Jaume (ed.). 1990-1991. ‘Un Siddur en català dels conversos jueus, segle xv (2)’, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 4-5: 161-276 https://raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/219114

 

Rigollot, Louis Marie (ed.). 1878. Ludolph of Saxony Vita Jesu Christi, 4 vols (I: 1, 2; II: 1, 2) (Parisiis: Victor Palmé; Bruxellis: Guillaume Lebrocquy) https://go.uv.es/DWcgVe2

 

Riquer, Martí de (ed.). 1946. Obras de Pero Martinez (Barcelona: CSIC)

 

Sanchis Sivera, Josep (ed.). 1973. Vicent Ferrer Sermons de quaresma, 2 vols (València: Albatros)

 

Sari, Simone. 2022. ‘Metafora del canto e della danza nella Vita Christi d’Isabel de Villena’, in Isabel de Villena i l'espiritualitat europea tardomedieval, ed. by Anna Isabel Peirats Navarro (València: Tirant lo Blanch), pp. 549-598

 

Soldevila Ferran et alii (ed.). 2008. Les quatres grans cròniques, vol. 2: Crònica de Bernat Desclot (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans)

 

Trenchs Ódena, Josep; Baiges i Jardí, Ignasi J.. 2000-2002. ‘Documents sobre música, músics i instruments musicals a la casa reial catalano-aragonesa (segles xiv-xv): el regnat de Joan I’, Estudis Castellonencs, 9: 135-318

 

Wittlin, Curt. 1991. Repertori d’expressions multinomials i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, Repertoris de la Secció Filològica, 1 (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg