La tradició dels lletovaris literaris catalans: el cas de Joan Basset


Abstract


A literary electuary, lletovari in Catalan, is a poem that adopts some of the characteristics of medical recipes. Even though this term is used in many studies with naturality, the tradition of this type of poetry has not been described or studied as a whole. In this paper, the main attributes of this genre are exposed, and a provisional corpus of poems associated with it is put forward. Finally, the most outstanding work of that tradition, Joan Basset’s Lletovari, is characterised.


Keywords


Medical recipes; electuaries; Joan Basset; literary genres; medieval Catalan poetry

Full Text:

PDF (CA)

References


 

Bohigas, Pere. 1983. ‘El Letovari de fra Joan Basset’, in Miscel·lània Aramon i Serra: estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari (Barcelona: Curial), iii: 31-37

 

Bohigas, Pere. 1988. Lírica trobadoresca del segle XV: Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló (València: IFV; Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

 

Cabré, Lluís (ed.). 1993. Pere March Obra completa (Barcelona: Barcino)

 

Cabré, Lluís. 2014. ‘Vida i obra de Bernat Metge’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), ii: Literatura medieval (ii): Segles xiv-xv, ed. by Lola Badia, pp. 192-202

 

Cabré, Miriam. 2011. Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran (Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona)

 

Cabré, Miriam. 2013. ‘La lírica d’arrel trobadoresca’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), i: Literatura medieval (i): Dels orígens al segle XIV, ed. by Lola Badia, pp. 219-296

 

Carré, Antònia. 1996. ‘La medicina com a rerefons cultural de l’Espill de Jaume Roig’, in Jaume Roig i Cristòfor Despuig: dos assaigs sobre cultura i literatura dels segles XV i XVI, Antònia Carré and Josep Solervicens (Vic: Eumo), pp. 7-71

 

Carré, Antònia (ed.). 2006. Jaume Roig Espill (Barcelona: Quaderns Crema)

 

Carré, Antònia. 2015. ‘L’Espill com a mirall d’època’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), iii: Literatura medieval (iii): Segle xv, ed. by Lola Badia, pp. 284-292

 

Carré, Antònia. 2021. ‘Els sequaços literaris de Guillem Metge’, in Qui fruit ne sap collir’: Homenatge a Lola Badia, ed. by Anna Alberni et al. (Barcelona: Universitat de Barcelona; Editorial Barcino), i: 145-156

 

Cantavella, Rosanna. 1993. ‘Terapèutiques de l’amor hereos a la literatura catalana medieval’, in Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Alacant-Elx 1991, ed. by Antoni Ferrando, Lluís Meseguer and Rafael Alemany (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), ii: 191-207

 

Capellani, Andrea. 1985. De Amore: tratado sobre el amor, ed. by. Inés Creixell Vidal-Quadras (Barcelona: Sirmio)

 

Cifuentes, Lluís. 2002. La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement (Barcelona: Universitat de Barcelona; Palma: Universitat de les Illes Balears)

 

Cifuentes, Lluís. 2016. ‘El receptari mèdic baixmedieval i renaixentista: un gènere vernacle’, in Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó (1250-1500), ed. by Lola Badia et al. (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 103-159

 

DCVB: Alcover, Antoni Maria; Moll, Francesc de Borja. 1964-1969. Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals, recollides dels documents i textos antics i moderns, i del parlar vivent, 2nd ed.,. 10 vols (Palma: Editorial Moll)  https://dcvb.iec.cat/

 

DIEC. 2007-. Diccionari de la llengua catalana (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans) http://dlc.iec.cat

 

Fernàndez Clot, Anna. 2018. ‘La Medicina de pecat de Ramon Llull, un electuari moral en vers’, in Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull: Ramon Llull, pensador i escriptor, Barcelona 2016, ed. by Lola Badia, Joan Santanach and Albert Soler (Barcelona: Universitat de Barcelona; Palma: Universitat de les Illes Balears), pp. 381-400

 

Fernàndez Clot, Anna (ed.). 2019. Ramon Llull Medicina de pecat, NEORL, 16 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

 

McVaugh, Michael; Giralt, Sebastià. 2011. Arnau de Vilanova Tractat sobre l’amor heroic (Barcelona: Barcino)

 

Pacheco, Arseni (ed.). 2007. ‘Les noves rimades i les codolades entre el roman i la novel·la’, in Homenatge a Joseph Gulsoy (Barcelona: Fundació Congrés de Cultura Catalana; Institució de les Lletres Catalanes), iii: 5-20 https://ja.cat/bPjSq

 

Parramon, Jordi. 1992. Repertori mètric de la poesia catalana medieval (Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat)

 

RAO: Parramon, Jordi. 1992. ‘Repertori d'autors i obres de la poesia catalana medieval’, in Repertori mètric de la poesia catalana medieval (Barcelona: Curial; Publicacions de l'Abadia de Montserrat), pp. 273-319

 

RIALC: Repertorio informatizzato dell’antica letteratura catalana (Napoli: Università di Napoli Federico II) http://www.rialc.unina.it [accessed 19-06-2020]

 

Riquer, Martí de. 1975. Los trovadores: historia literaria y textos, 3 vols (Barcelona: Ariel)

 

Riquer, Martí de. 1964. Història de la literatura catalana: part antiga, 3 vols (Barcelona: Ariel)

 

Romeu, Josep. 1994. ‘Guerau de Maçanet, entre la realitat lírica i la identificació hipotètica’, in his Lectura de textos medievals i renaixentistes (València: IIFV; Barcelona: Publiocacions de l’Abadia de Montserrat), pp. 63-101 (1st ed. 1981)

 

Segre, Cesare (ed.). 1966. Giovanni Boccaccio Opere (Milano: Mursia & C)

 

Simó, Meritxell. 2012. Jaume Massó i Torrents: la cançó provençal en la literatura catalana cent anys després (Firenze: Edizioni del Galluzzo-Fondazione Ezio Franceschini)

 

Torró, Jaume. 2014. ‘La poesia cortesana’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), ii: Literatura medieval (ii): Segles xiv-xv, ed. by Lola Badia, pp. 261-352

 

Torró, Jaume. 2015. ‘Jaume Roig i la tradició satírica’, in Història de la literatura catalana, ed. by Àlex Broch (Barcelona: Enciclopèdia Catalana; Editorial Barcino; Ajuntament de Barcelona), iii: Literatura medieval (iii): Segle xv, ed. by Lola Badia, pp. 266-283

 

Valsalobre, Pep. 2005. ‘Apotecaris i receptes en la literatura catalana antiga’, Mot so Razo, 4: 34-46 https://raco.cat/index.php/Msr/article/view/254705

 

Wack, Mary F. 1990. Lovesickness in the Middle Ages: The ‘Viaticum’ and its Commentaries (Philadelphia: University of Pennsylvania Press)

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg