Search

Search
 
Issue Title
 
Vol 4 (2017) Errors d’edició: dels manuscrits als diccionaris. Exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan) Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA) (Español)  PDF (CA)
Antònia Carré
 
Vol 7 (2020) Translations, versions and commentaries on poetry in the 15th- and 16th centuries Abstract  PDF (EN)
Marta Marfany
 
Vol 7 (2020) Les estratègies de traducció d’Andreu Febrer en la seva versió de la Commedia de Dante Abstract  PDF (CA)
Raquel Parera
 
Vol 4 (2017) Dossier: Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica Abstract  PDF (CA) (Català)  PDF (CA)  PDF (CA) (Español)
Lluís Cifuentes i Comamala
 
Vol 5 (2018) Salmos 32:11-36:7 y 78:25-81:2: nuevos fragmentos de la Biblia castellana romanceada del monasterio de Santa María de la Sisla Abstract  PDF (ES)
Gemma Avenoza Vera
 
Vol 7 (2020) Plausibilitat d’un ancestre comú entre les obres mitològiques de Joan Roís de Corella i les Transformacions de Francesc Alegre Abstract  PDF (CA)
Pere Bescós
 
Vol 7 (2020) The Triumphs’ Golden Age: a comparison between three European translations of Ilicino’s Commentary Abstract  PDF (IT)
Leonardo Francalanci
 
1 - 7 of 7 Items
Search tips:
  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


_________________________________________________________________________

Indexed / included in:

https://www.uv.es/mclm/logosindexs.jpg