Notícies

Notícies

CONVOCATÒRIA - NÚM. 11 - JUNY 2018

 

SCRIPTA es llança a l’espai electrònic amb la intenció de donar cabuda a treballs elaborats amb rigorositat per investigadors de les àrees de les humanitas relacionades amb la catalanística, tant des del punt de vista filològic com històric o més interdisciplinar.

 

En aquest sentit, la revista SCRIPTA és oberta a rebre propostes de professors, acadèmics i investigadors que puguen encabir-se en qualsevol de les tres seccions en què es divideix:

 

Miscel·lània: Articles de temes específics, erudits o d’alta divulgació, originals i ajustats a les normes pròpies de la publicació. Els articles enviats per a publicar-se en aquest secció seran sotmesos a la revisió de dues persones expertes.

 

Dossier monogràfic: El tema serà fixat pel Consell de Redacció i es farà públic a través d’aquesta pàgina. Per al número 11 la temàtica escollida per al dossier ha estat “Barroc i música” i és coordinat per Gaston Gelabert. Els articles d’aquesta secció seran sotmesos a la revisió per part de dues persones expertes en el tema

 

Recensions: S’acceptaran ressenyes de llibres d’actualitat, a criteri del Consell de Redacció. L’enviament de ressenyes no significa l’acceptació immediata per part de la revista.


Preguem als col·laboradors que s’ajusten exactament a les Normes als autors i que facen els seus enviaments a través de la plataforma OJS, o bé a l’adreça electrònica scripta@uv.es.

 

La convocatòria per a la recepció de ressenyes i d’articles de l’apartat miscel·lani està oberta tot l’any, en el benentés que en cada número es podran publicar els treballs rebuts almenys dos mesos abans de tancar-se cada convocatòria, en juny i desembre. En el termini d’un mes des de la recepció de l’original es notificarà als autors l’acceptació o la desestimació del seu treball.

Pel que fa al dossier monogràfic, la convocatòria per a la recepció dels articles es farà pública a través d’aquest lloc web, i també a través d’altres mitjans de difusió i informació que el Consell de Redacció estime oportuns, obrint-se un temps d’un mínim de quatre mesos per a la recepció dels originals.

 
Publicat: 2017-12-28 Més...
 

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2017

 
Llista d'avaluadors externs de l'any 2017  
Publicat: 2017-12-28 Més...
 

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2016

 
Llista d'avaluadors externs de l'any 2016  
Publicat: 2017-01-09 Més...
 

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2015

 
Llista d'avaluadors externs de l'any 2015  
Publicat: 2016-01-06 Més...
 

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2014

 
Llista d'avaluadors externs de l'any 2014  
Publicat: 2015-01-07 Més...
 

Criteri di edizione di SCRIPTA - IN ITALIANO

 
CRITERI DI EDIZIONE DI SCRIPTA  
Publicat: 2013-12-18 Més...
 

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2013

 
Llista d'avaluadors externs de l'any 2013  
Publicat: 2013-12-18 Més...
 


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons