LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2017

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2017
Robert Archer, King's College - London
Lola Badia, Universitat de Barcelona
Lluís Bertran Xirau, Universidad de La Rioja - Université de Poitiers
Sònia Boadas, Universitat Autònoma de Barcelona
Emilio Callado, Universidad Cardenal Herrera - València
Conxita Domènech Carrés, University of Wyoming
Daniel Fernández Rodríguez, Université de Neuchâtel, Institut de Langues et Littératures Hispaniques
Cristina Fontcuberta i Famadas, Universitat de Barcelona
Joan Maria Furió Vayà, Universitat Catòlica de València
Gaston Gilabert, Universitat de Barcelona
Héloïse Hermant, Université de Nice-Sophia Antipolis
Joan Mas Vives, Universitat de les Illes Balears
Joan Iborra, CEIC Alfons el Vell - Gandia
Lenke Kovács, Universitat de les Illes Balears
Antoni López Quiles, Universidad Cardenal Herrera - València
Vicent Martines, Universitat d'Alacant
Francisco Mesa Sanz, Universitat d'Alacant
Joan Molina Figueras, Universitat de Girona
Maria Paredes Baulida, Universitat de Barcelona - Institut Menorquí d'Estudis
Anna I. Peirats, Universitat Catòlica de València
Miquel Àngel Pradilla, Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
Manuel Sifre, Universitat Jaume I - Castelló
Maria Toldrà Sabaté, Institut Internacional d'Estudis Borgians
Francesc Xavier Vall Solaz, Universitat Autònoma de Barcelona


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons