Informació per als lectors

Informació per als lectors

 

Hom recomana als lectors i a les lectores que es donen d’alta al servei de notificació de publicació d’aquesta revista. Si voleu fer-ho, heu d'utilitzar l’enllaç de Registre que es troba més amunt, a la home de la revista. Aquest registre permetrà rebre la Taula de continguts per correu electrònic cada vegada que es publique un nou número de la revista. Açò també permetrà a la revista aconseguir un cert nivell de suport i un nombre de lectors i lectores reconeguts. Consulteu, abans, la Política de Privacitat de la revista, que assegura a tothom que el seu nom i l’adreça electrònica no seran emprats amb cap altra finalitat. 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons