SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

 

http://ojs.uv.es/public/site/images/vescarti/homepageimage_ca_es_400

Miniatura del Llibre dels Feits de Jaume I, del segle XVII, que en reprodueix una altra, ara perduda, del ms. de Poblet (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 69, f. 62)

 

SCRIPTA és una revista eminentment filològica. Així i tot, donarà cabuda a temes i interessos de caire historicoculturals, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats.
És per això que convidem els investigadors d’aquestes disciplines a aportar els resultats dels seus treballs a la nostra revista, que sempre es mostrarà atenta a les noves recerques i les aportacions més novedoses, sempre que tinguen el rigor necessari.


* * *


SCRIPTA tindrà una periodicitat semestral i apareixerà en juny i en desembre. Els investigadors i les investigadores que s'interessen a publicar treballs en la nostra revista, hauran de fer-nos-els arribar a través de la present plataforma, o bé al correu scripta@uv.es, dos mesos abans de l'edició dels volums previstos. D'altra banda, es recomana que els autors visiten la secció d'Avisos -on hi haurà informació sobre els dossiers monogràfics que es publicaran - i, òbviament, la secció de Normes als autors.


SCRIPTA accepta originals en català, aragonés, espanyol, italià, francés, occità i anglés. Excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, acceptarà treballs en altres llengües.

SCRIPTA compta amb ISSN 2340-4841 per a la publicació i DOI per a cadascun dels articles que publica.

La URL de SCRIPTA és  http://www.uv.es/SCRIPTA


Vol. 9: MONOGRÀFIC: Univers borgià. Aproximacions històriques, culturals i artístiques als Borja

Aportacions i refelxions sobre el món dels Borja i les seues ramificacions posteriors en diferents àmbits de la cultura.

EDITORIAL

Presentació Scripta 9 PDF
Vicent Josep Escartí Soriano I-II

MISCEL·LÀNIA

D’àngels i dimonis. Anàlisi d’una seqüència del programa iconogràfic de la moralització enciclopèdica de la fin’amors en el Breviari d’Amor de Matfré Ermangaud PDF
Vicent Martines 1-17
‘El Oeste en el Este’: hacia una historia de la Història de Jacob Xalabín PDF
Lambros Kotsalás 18-59
La visita del papa Benet XIII a València de 1414-1415: una aproximació a la seua memòria en la tradició historiogràfica valenciana PDF
Blai Josep Server Server 60-80
Alfonso V el Magnánimo y el Siti Perillós (1422-1458). PDF
Gema Belia Capilla Aledón 81-112
Militares, cortesanos y poetas en el entorno de los infantes de Aragón (1439-1445): las Coplas de Juan de Dueñas al infante don Enrique PDF
Agustín Rubio Vela 113-143
Virgen de la Misericordia, San Jerónimo y San Miguel: el origen del corporativismo sedero en la Valencia bajomedieval (1465-1518). PDF
Juan Martínez Vinat 144-164
L’atribució hipotètica de Curial e Güelfa a Enyego d’Àvalos (Consideracions sobre un «informe» de L. Badia i J. Torró) PDF
Abel Soler 165-193
La (re)construcció visual i retòrica de Jaume I a la Festa de l’Estendard de Mallorca durant l’època foral PDF
Francesc Granell Sales 194-207
Les revistes bilingües a la Tortosa de la II República PDF
M. Carme Gombau Domingo 208-229

MONOGRÀFIC

Univers borgià. Aproximacions històriques, culturals i artístiques als Borja PDF
Purificació Mascarell 230-231
«Modicæ fidei quare dubitasti?» Una lectura del pontificado de Calixto III (1455-†1458) a partir de las imágenes monetales PDF
Alberto Aguilera 232-250
Non tamen indignum Borgaei dicere laudes/ Caesaris… (T. Strozzi, Serm. 1, 120-1): L’éloge épique de César Borgia dans l’œuvre d’Ercole Strozzi (Ferrare 1474 ?-1508): Venatio (1498 TPQ- 1505 TAQ), Borgeti canis epicedium, Caesaris Borgiae ducis epicedium.. PDF
Béatrice Charlet-Mesdjian, Dominique Voisin 251-272
La mort de Papa Alexandre VI, segons un poema anònim italià de 1504 PDF
Júlia Benavent 273-285
Lucrècia Borja. L'alteració d’una identitat i l’errònia atribució de la pintura de Flora de Bartolomeo Veneto PDF
Alexandre Vico 286-311
Conversaçiones de Música a finals del segle XVI: el cas de l’acadèmia de Joan de Borja i Castro PDF
Ferran Escrivà-Llorca 312-323
Lucrècia Borja en la premsa espanyola de 1835 a 1875 PDF
Marc Gomar 324-341
Nota su Lucrezia Borgia nella musica PDF
Consuelo Picchi 342-345
Los Borja en la narrativa: Apuntes para su historia PDF
Antonio Huertas 346-366

RECENSIONS

Ressenya a Lola Badia, Lluís Cifuentes, Sadurní Martí, Josep Pujol (eds.), Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016. PDF
Lluís Cabré 376-371
Ressenya a Mercedes Gallent Marco, Orígenes del sistema sanitario valenciano. Documentos fundacionales del Hospital General de Valencia, València, Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i Investigació. Diputació de València, 2016. PDF
Blai Josep Server Server 372-375
Ressenya a Ausiàs March, Dictats. Obra completa, edición de Robert Archer,... Madrid, Cátedra, 2017 PDF
Anna Maria Compagna 376-379
Ressenya a Jaume Riera i Sans, Sodomites catalans. Història i vida (segles XIII-XVIII), Barcelona, BASE, 2014. PDF
Jacob Mompó Navarro 380-383
Ressenya a Danvila y Collado, Manuel, La germanía de Valencia. Estudio preliminar de Pau Viciano, Pamplona: Urgoiti Editores, 2016 PDF
Rafael Roca Ricart 384-386
Ressenya a Antoni López Quiles, Versos a plena plana: Poesia i transmissió doctrinal en la València del Barroc a la Il·lustració, València, Institució Alfons el Magnànim-CVEI, 2016. PDF
Abel Puig Gisbert 387-391
Ressenya a Henry Ettinghausen, How the Press Began. The Pre-Periodical Printed News in Early Modern Europe, A Coruña, SIELAE – Facultad de Filología, Universidade da Coruña, 2015, PDF
Ricard Expósito i Amagat 392-394
Ressenya a Gironés Sarrió, Ignasi & Guerola Blay, Vicent La taulelleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX a la col·lecció de la Fundació La Fontana, Barcelona / València: Fundació La Fontana / Institució Alfons el Magnànim, 2016. PDF
Jaume Coll Conesa 395-397


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons