LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2016

LLISTA D'AVALUADORS EXTERNS DE L'ANY 2016

Jordi Antolí , Universitat d'Alacant

Marc Artigues, Universitat de Barcelona

Ángela Atienza, Universidad de La Rioja

Maria Barceló Crespí, Universitat de les Illes Balears

José Luis Betrán, Universitat Autònoma de Barcelona

Lluís Bertran Xirau, Universidad de La Rioja

Paola Bellomi, Università degli Studi di Verona

Chiara Concina, Università degli Studi di Verona

Joan Maria Furió Vayà, Universitat Catòlica de València

Ricardo García Cárcel, Universitat Autònoma de Barcelona

Marinela Garcia Sempere, Universitat d'alacant

Gastón Gilabert, Universitat de Barcelona

Josep Maria Gregori i Cifré, Universitat Autònoma de Barcelona

Agustín Gómez Gómez, Universidad de Málaga

Bernat Hernández, Universitat Autònoma de Barcelona

Òscar Jané, Universitat Autònoma de Barcelona

Tomàs Martínez Romero, Universsitat Jaume I

Joan Molina Figueras, Universitat de Girona

Doris Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona

Manuel Peña, Universidad de Córdoba

Mª Ángeles Pérez Samper, Universitat de Barcelona

Núria Puigdevall, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli

Enric Mallorquí Ruscalleda - California State University - Fullerton

Manuel Sifre, Universitat Jaume I - Castelló

Marc Sogues, Universitat de Girona

  

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons