ANVUR - CLASSE A

ANVUR - CLASSE A
Amb data de 7 d'abril de 2020, la direcció de Scripta ha rebut una notificació de l'Agenzia Nacionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca se'ns informa que

"sulla base della valutazione istruttoria svolta, l’istanza da lei presentata è accolta con le seguenti motivazioni:
Area: 10
scientificità riconosciuta

Area: 10
Settore: 10I1
classe A riconosciuta"

El document per consular ho es troba a:

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/04/area10-classea-V_Quadrimestre_ASN2018.pdf


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons