Institucions i matèries

Institucions i matèries

Editor

Departament de Filologia Clàssica
Facultat de Filologia
Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València (España)
E-mail: sphv@uv.esISSN: 2695-8945