Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 25 (2023) Jesse W. Torgersson, The Chronographia of George the Synkellos and Theophanes: the ends of time in ninth-century Constantinople, Leiden – Boston, Brill, 2022, 476 pp. [ISBN 978-90-04-51685-4]  PDF (Español)
Letizia Seoane Zangrando
 
No 23 (2021) ÓSCAR PRIETO (ed.), Casia de Constantinopla. Poemas, Cátedra, Madrid, 2019, 276 pp. [ISBN: 978-84-376-3948-2]  PDF (Español)
Juan Carlos Silvestre Payá
 
Resultats 1 - 2 de 2
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").


ISSN: 2695-8945