Cerca

Cerca
 
Número Títol de l'article
 
No 24 (2022) Algunas notas en torno al uso del anapesto lírico en tres comedias de Aristófanes Resum  PDF (Español)
Joan Egea Sánchez
 
No 25 (2023) Dos lamentos a través de tres interjecciones en un pasaje de Los Acarnienses de Aristófanes Resum  PDF (Español)
Óscar Bayo Gisbert
 
Resultats 1 - 2 de 2
Consells per a la cerca:
  • Es tenen en compte les majúscules i les minúscules, i els accents i diacrítics.
  • Les paraules comunes (buides de significat) s'ignoren.
  • Només alguns articles tenen associades paraules clau.
Cerques combinades i expertes:
  • Utilitzeu l'operador AND per recuperar articles que contenen totes les paraules que heu introduït (p.e.: vic AND jueus).
  • Utilitzeu l'operador OR per recuperar articles que contenen alguna de les paraules que heu introduït (p.e.: educació OR formació).
  • Utilitzeu l'operador NOT per recuperar articles que contenen la primera paraula que heu introduït però no la segona (p.e.: educació NOT secundària).
  • Utilitzeu els parèntesis [()] per fer cerques combinades més complexes [p.e.: (revista OR recerca) NOT tesi].
  • Utilitzeu les cometes ("") per cercar una frase exacta (p.e.: "Universitat de València").


ISSN: 2695-8945