Contacte de la revista

Contacte de la revista

Adreça postal

Departament de Filologia Clàssica
Facultat de Filologia
Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez, 32
46010 València (España)
Teléfono: 963 864 861
Fax: 963 864 817
E-mail: sphv@uv.es

Contacte

Marco Antonio Coronel Ramos
Telèfon: 655283847
Correu electrònic: sphv@uv.es

Suport tècnic

Marco Antonio Coronel Ramos
Telèfon: 655283847
Correu electrònic: marco.coronel@uv.esISSN: 2695-8945