SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna

SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

 

http://ojs.uv.es/public/site/images/vescarti/homepageimage_ca_es_400

Miniatura del Llibre dels Feits de Jaume I, del segle XVII, que en reprodueix una altra, ara perduda, del ms. de Poblet (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 69, f. 62)

 

SCRIPTA és una revista eminentment filològica. Així i tot, donarà cabuda a temes i interessos de caire historicoculturals, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats.
És per això que convidem els investigadors d’aquestes disciplines a aportar els resultats dels seus treballs a la nostra revista, que sempre es mostrarà atenta a les noves recerques i les aportacions més novedoses, sempre que tinguen el rigor necessari.


* * *


SCRIPTA tindrà una periodicitat semestral i apareixerà en juny i en desembre. Els investigadors i les investigadores que s'interessen a publicar treballs en la nostra revista, hauran de fer-nos-els arribar a través de la present plataforma, o bé al correu scripta@uv.es, dos mesos abans de l'edició dels volums previstos. D'altra banda, es recomana que els autors visiten la secció d'Avisos -on hi haurà informació sobre els dossiers monogràfics que es publicaran - i, òbviament, la secció de Normes als autors.


SCRIPTA accepta originals en català, aragonés, espanyol, italià, francés, occità i anglés. Excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, acceptarà treballs en altres llengües.

SCRIPTA compta amb ISSN 2340-4841 per a la publicació i DOI per a cadascun dels articles que publica.

La URL de SCRIPTA és  http://www.uv.es/SCRIPTA


Vol. 23 (2024): Vides d'escriptors literaris a l'edat moderna


Imatge: Inma Coll


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons