SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

 

http://ojs.uv.es/public/site/images/vescarti/homepageimage_ca_es_400

Miniatura del Llibre dels Feits de Jaume I, del segle XVII, que en reprodueix una altra, ara perduda, del ms. de Poblet (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 69, f. 62)

 

SCRIPTA és una revista eminentment filològica. Així i tot, donarà cabuda a temes i interessos de caire historicoculturals, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats.
És per això que convidem els investigadors d’aquestes disciplines a aportar els resultats dels seus treballs a la nostra revista, que sempre es mostrarà atenta a les noves recerques i les aportacions més novedoses, sempre que tinguen el rigor necessari.


* * *


SCRIPTA tindrà una periodicitat semestral i apareixerà en juny i en desembre. Els investigadors i les investigadores que s'interessen a publicar treballs en la nostra revista, hauran de fer-nos-els arribar a través de la present plataforma, o bé al correu scripta@uv.es, dos mesos abans de l'edició dels volums previstos. D'altra banda, es recomana que els autors visiten la secció d'Avisos -on hi haurà informació sobre els dossiers monogràfics que es publicaran - i, òbviament, la secció de Normes als autors.


SCRIPTA accepta originals en català, aragonés, espanyol, italià, francés, occità i anglés. Excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, acceptarà treballs en altres llengües.

SCRIPTA compta amb ISSN 2340-4841 per a la publicació i DOI per a cadascun dels articles que publica.

La URL de SCRIPTA és  http://www.uv.es/SCRIPTA


Vol. 8 (2016): MONOGRÀFIC: La religiositat femenina en època moderna

El conjunt d’articles que aquí es presenten és el fruit del Col·loqui Internacional Religiosidad femenina en la época moderna. Vidas ejemplares y discurso eclesiástico que va ser dut a terme a la Universitat Abat Oliba-CEU, de Barcelona, els dies 28 i 29 d’abril de 2016. Aquest Col·loqui forma part de les activitats culturals desenvolupades en el marc del projecte de recerca I+D+i que porta per títol «La religiosidad femenina en la Cataluña de la época moderna».

Sumari

EDITORIAL

Presentació PDF
Vicent Josep Escartí Soriano I-II

MISCEL·LÀNIA

El reinado del Cornificio y el exilio de las Musas. El filósofo educado en las Artes en la Antigüedad arcaica y en la Europa medieval hasta el siglo XII PDF
Diego Pintado 1-24
El parlamento de Juan II ante las cortes generales de Monzón (1469). Una pequeña crónica autobiográfica en lengua castellanoaragonesa PDF
David Guixeras, Agustín Rubio Vela 25-77
L'Espill de Jaume Roig: una lectura mèdica PDF
Jaume Pons Roca 78-89
Perpètua de Cartago i Camar de Tunis. Sobre algunes fonts del Curial accessibles a Itàlia PDF
Abel Soler Molina 90-104
El dietari de Jaume Ramon Vila, una obra fragmentada PDF
Arantxa Llàcer Martorell 105-115
El mejor pastor descalzo, san Pascual Baylón o la incursión teatral de Ginés Campillo de Bayle PDF
Ramón Doménech Villa 116-141

MONOGRÀFIC

La religiositat femenina en època moderna PDF
Rosa Maria Alabrús Iglesias 142-147
«Fue levado mi entendimiento»: Teresa de Cartagena y la escritura mística en femenino PDF
Maria del Mar Cortés Timoner 148-163
Religiosidad femenina y herejía: monjas y beatas «luteranas» ante la Inquisición de Sevilla en tiempos del Emperador PDF
Michel Boeglin 164-178
Josefa Verride y Martina de los Ángeles. El difícil camino hacia la santidad. PDF
Ana Morte Acín 179-193
Censura y edición póstuma de la obra de Hipólita de Rocabertí: a propósito de unos poemas manipulados PDF
Verònica Zaragoza Gómez 194-223
Vergel de perfectísimas flores. Las dominicas valencianas de Carcaixent según fray José Agramunt PDF
Emilio Callado Estela 224-240
Vides exemplars. Terciàries carmelitanes a El Carmelo Esmaltado de Roque Alberto Faci (1743) PDF
Cristina Gimeno-Maldonado 241-256
Mamá Antula: la beata de los ejercicios espirituales desde la mirada de los jesuitas desterrados PDF
Inmaculada Fernández Arrillaga 257-267
Aproximación al estudio sobre el Modelo de mujer espiritual de los eclesiásticos en la Edad Moderna PDF
Francisco Pons Fuster 268-286
El discurs eclesiàstic davant el món visionari femení en els segles XVI i XVII PDF
Rosa Maria Alabrús Iglesias 287-300
Controvèrsia inquisitorial al segle XVIII entorn de la pintura d’una beata estigmatitzada PDF
Alfonso Esponera Cerdán, Maria Pilar Sastre Alzamora 301-313
Dominus qui incepit ipse perficiat: exhortaciones de fray Josep Mercader a las monjas dominicas del monasterio de Montesión en Barcelona (1740-1745) PDF
Alejandro Jose López Ribao 314-337

RECENSIONS

Reseña a Rubio Vela, Agustín, Valencia, el príncipe de Viana y Juan II. Un patriciado ante la crisis política de la monarquía (1460-1461), Valencia, Gráficas Papallona, 2016 PDF
Juan Martínez Vinat 338-341
Ressenya a Lluís Gimeno Betí El Catecisme de mossèn Francesc Selma (1712). Edició i estudi lingüístic. Castelló - Barcelona, 2015 PDF
Joan Vicent Fuertes Zapata 342-344
Ressenya a Carles Gassulla d’Ursino, Poesia festiva. A cura de Vicent J. Escartí, València, Institució Alfons el Magnànim, 2015 PDF
Adela Kotatkova 345-347
Ressenya a Crespí de Valldaura y Bosch Labrús, G. (ed.) Diario del Señor D. Cristóval Crespí, Madrid, BOE - Generalitat de Catalunya, 2014 PDF
Ramon Mora Galbis 348-351
Ressenya a Josep Ribera Ribera, El Diccionari inèdit de C. M. G.: Una aproximació al valencià del segle XIX. València / Barcelona: IIFV / PAM, 2016 PDF
Pau Martín Muñana 352-355
Ressenya a Delle Donne, Fulvio & Torró, jaume (eds.) L’immagine di Alfonso il Magnanimo tra letteratura e storia, tra Corona d’Aragona e Italia Florència, 2016 PDF
Marta Marfany Simó 356-360
Ressenya a I. Grifoll, J. Acebrón & F. Sabaté (eds.), Cartografies de l’ànima, Lleida, 2014; i J. Acebrón, I. Grifoll & F. Sabaté (eds.), La Construcció d’identitats imaginades, Lleida, 2015. PDF
Vicent Martines Peres 361-370


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons