SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

SCRIPTA és una revista electrònica acadèmica que edita treballs sobre història de la literatura i la cultura catalanes de l'època medieval i de l'edat moderna, principalment.

 

http://ojs.uv.es/public/site/images/vescarti/homepageimage_ca_es_400

Miniatura del Llibre dels Feits de Jaume I, del segle XVII, que en reprodueix una altra, ara perduda, del ms. de Poblet (Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 69, f. 62)

 

SCRIPTA és una revista eminentment filològica. Així i tot, donarà cabuda a temes i interessos de caire historicoculturals, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats.
És per això que convidem els investigadors d’aquestes disciplines a aportar els resultats dels seus treballs a la nostra revista, que sempre es mostrarà atenta a les noves recerques i les aportacions més novedoses, sempre que tinguen el rigor necessari.


* * *


SCRIPTA tindrà una periodicitat semestral i apareixerà en juny i en desembre. Els investigadors i les investigadores que s'interessen a publicar treballs en la nostra revista, hauran de fer-nos-els arribar a través de la present plataforma, o bé al correu scripta@uv.es, dos mesos abans de l'edició dels volums previstos. D'altra banda, es recomana que els autors visiten la secció d'Avisos -on hi haurà informació sobre els dossiers monogràfics que es publicaran - i, òbviament, la secció de Normes als autors.


SCRIPTA accepta originals en català, aragonés, espanyol, italià, francés, occità i anglés. Excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, acceptarà treballs en altres llengües.

SCRIPTA compta amb ISSN 2340-4841 per a la publicació i DOI per a cadascun dels articles que publica.

La URL de SCRIPTA és  http://www.uv.es/SCRIPTA


Vol. 7: MONOGRÀFIC: La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (II)

Al monogràfic d'aquest número oferim la segona part de les noves aportacions per aprofundir en alguns aspectes de la presència i la influència de Teresa de Jesús en diferents aspectes de la literatura i la cultura a la Corona d'Aragó.

Sumari

EDITORIAL

Presentació PDF
Vicent Josep Escartí Soriano I-II

MISCEL·LÀNIA

La expansión del posesivo pospuesto a la luz de documentación navarra (y aragonesa) del siglo XIII PDF
Ángeles Romero Cambrón 1-20
La conmemoración de una victoria, la celebración de un triunfo: Alfonso V el Magnánimo, Antonio Beccadelli y su Alfonsi Regis Triumphus. (Manuscrito 445 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València). PDF
Gema Belia Capilla Aledón 21-41
La imatge aristotèlica del paralític i la malaltia de la voluntat al poema 74 d’Ausiàs March PDF
Salvador Cuenca Almenar 42-51
Les edicions catalanes del Pierres de Provença: Estat de la qüestió PDF
Vicent Pastor Briones 52-69
El comte Arnau, la migració d’un mite PDF
Maria de la Pau Janer Mulet 70-79
Les revistes bilingües a la Tortosa de la II República PDF
Maria del Carme Gombau Domingo 80-101
Adaptaciones LIJ de Tirant lo Blanc PDF
Lluís Ramon Ferrer 102-128

MONOGRÀFIC

La llavor de Teresa. En el V centenari del naixement de Teresa de Jesús (II) PDF
Mercè Gras Casanovas 129-131
A Nest for the Soul: The Trope of Solitude in Three Early Modern Discalced Carmelite Nun-Poets PDF
Stacey Schlau 132-149
Teresa y Luis, Luis y Teresa. Dos santos en tiempos recios PDF
Emilio Callado Estela 150-159
Poesia, ritual i cant per a la festa: l’univers creatiu i festiu dels poemes de vesticions i professions al convent de carmelites descalces de Barcelona (segle XVII) PDF
Verònica Zaragoza Gómez 160-186
Ensalades en clausura: Una primera aproximació als cançoners del convent de les carmelites descalces de Santa Teresa de Vic PDF
Aurèlia Pessarrodona 187-219
Les biblioteques dels carmelites descalços de la província de Sant Josep de Catalunya (1586-1835) PDF
Mercè Gras Casanovas 220-265

RECENSIONS

Ressenya a Xavier Tterrado & Flocel Sabaté (eds.), Les veus del sagrat, Lleida, 2014 PDF
Marco Antonio Coronel Ramos 266-269
Ressenya a M. Milagros Cárcel & J. V. García Marsilla, Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV. Llibre de l’entrada de Ferran d’Antequera, València, 2013 PDF
Ramon Mora Galbis 270-272
Ressenya a J. Ll. Cebrián & L. Hernández & B. Navarro, Miquel Esteve, pintor leonardesco de Xàtiva, Xàtiva, 2016 PDF
Albert Ferrer Orts 273-275
Ressenya a Arantxa Domingo Malvadi, Disponiendo anaqueles para libros. Nuevos datos sobre la biblioteca de Jerónimo Zurita. Ed. Institución Fernando el Católico. Colección Estudios. Zaragoza, 2010. PDF
Bárbara Barberá Matías 276-280
Ressenya a Simbor i Roig, Vicent, Ironies de la Modernitat. La ironia del Modernisme al Noucentisme, Barcelona, 2016 PDF
Moisés Llopis i Alarcon 281-285
Ressenya a Lluch, Gemma & Miquel Nicolàs, Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models, Barcelona, 2015 PDF
Josep E. Ribera i Condomina 286-289


Creative Commons License
Aquest treball està llicenciat sota la llicència Creative Commons Attribution 3.0 .

 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons