Breu història dels episcopologis valencians


Resum


Resum: El present article s’ocupa de la història dels episcopologis valentins, o el que és el mateix, dels catàlegs o séries de bisbes de l’Església de València, des de mitjans del segle XV i fins a l’actualitat, conservats els uns, perduts els altres i inèdits la seua major part. També se n’analitza el contingut i l’autoria.


Paraules clau: Episcopologi, Catàleg, Bisbes, València, Església


Abstract: The present article deals with the history of the valentins episcopology, or which is the same thing, the catalogues or series of bishops of the Church of Valencia, from middle of the 15th century and up to the present, preserved some of them, lost other ones, and mostly unpublished.
Also the content and the authorship are analyzed.


Keywords: Episcopology, Catalog, Bishop, Valencia, Church


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons