DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.17.20914

El Llibre de cetreria del vescomte de Rocabertí


Resum


Resum: En el present article oferim una edició crítica del Llibre de cetreria, un breu tractat de falconeria escrit en català i conservat en manuscrit únic pertanyent a una col·lecció privada. També n’estudiem l’estructura i el contingut, a més de les relacions amb altres obres de falconeria, especialment les escrites a la Corona d’Aragó. Oferim una hipòtesi sobre la identificació del seu autor i l’època de la composició del tractat. Com que es tracta de l’obra escrita en català que major nombre d’ocells de caça esmenta, a la present edició ens ha semblant oportú de fer una exposició detallada de les aus emprades pels caçadors, com també tota la terminologia que la llengua catalana va desenvolupar per a referir-s’hi.

Paraules clau: falconeria, caça, noblesa, Corona d’Aragó, ocells de presa.

Abstract: In this article we offer a critical edition of Llibre de cetreria [Book of falconry], a brief treatise of falconry written in Catalan. It is kept as a sole manuscript belonging to a private collection. We study its structure and content, as well as its relations with other falconry archive documents, namely written in the Crown of Aragon. We formulate a hypothesis about the authorship and the age when the treatise was written. This is the Catalan treatise naming the greatest number of birds of prey. Hence, in this edition we offer a thorough exposition of the birds used by hunters, and the related terminology that was developed in Catalan.

Key words: falconry, hunting, nobility, Crown of Aragon, birds of prey.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons