DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.11.12093

Melcior Febrer, poeta i dramaturg del Baix Mestrat (primera meitat del segle XVII)


Resum


Resum: Aquest article incorpora un nou poeta al panorama de la literatura barroca valenciana: Melcior Febrer (Vinaròs, 1578 – Traiguera, ? 1648). La major part del corpus d’aquest autor es conserva al manuscrit 3895 de la Biblioteca Nacional de España. El volum recull tant composicions pròpies, majorment en castellà, com també d’altres del gust de l’autor, tot conformant un cançoner molt representatiu dels gustos literaris del primer Barroc hispànic. Paral·lelament a aquest autors emblemàtics, el cançoner aplega una sèrie de composicions generades a l’àrea valenciana per Melcior Febrer i altres literats amb els quals estava en contacte, com ara Marc Antoni Ortí, Vicent Esquerdo i Francesc Cros. Editem en apèndix l’epístola en vers, Resposta mia a una carta en valencià escrita per el señor y amich March Antoni Ortí tant per l’interès intrínsec com per les observacions metaliteràries que hi conté.


Paraules clau: Melcior Febrer, Cosme Gómez de Tejada, barroc valencià, Maestrat


Abstract: This paper incorporates a new name to the list of Valencian Baroque poets: Melcior Febrer: (Vinaròs, 1578 – Traiguera, ? 1648). The main part of the corpus of his works, unattended by the critics, is preserved in the manuscript 3895 (Biblioteca Nacional de España). This volume contains his own compositions, mainly written in Spanish, as well as others of his favourite poets, thus creating a highly representative collection of the poetical taste of the time. Besides this group of referential pan-Hispanic writers, the volume also contains a series of works generated in the Valencian area due to Febrer and some of his literary friends and acquaintances, such as Marc Antoni Ortí, Vicent Esquerdo or Francesc Cros. Due to its metaliterary interest, an edition of the poem Resposta mia a una carta en valencià escrita per el señor y amich March Antoni Ortí is provided in appendix.


Keywords: Melcior Febrer, Cosme Gómez de Tejada, valencin barroque, Maestrat


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons