Caplletra 62 (Primavera 2017)

Caplletra 62 (Primavera 2017)

Articles miscel·lània

Des de la perifèria del discurs: Maria-Mercè Marçal i Dolors Miquel PDF
Caterina Riba Sanmartí 15-35
El verb «semblar» en català antic PDF
Jordi M. Antolí Martínez 37-63
Verbs psicològics catalans: el cas d’«agradar» i «interessar» PDF
Carles Royo 65-88
El poder de la traducció per al redreçament d’una llengua identitària o adoptiva PDF
Joan Verdegal 89-115

Articles monogràfic

Presentació del monogràfic «Temes i formes de la primitiva narrativa catalana breu» PDF
Marinela Garcia, Llúcia Martín 119-125
Cuentos efímeros. Ejemplo verosímil y diálogo en el «Llibre de meravelles» PDF
José Aragüés Aldaz 127-152
L'apparizione della serpe ne «La faula» di Guillem de Torroella: folclore, politica e tecnica letteraria PDF
Anna Maria Compagna 153-169
A l’entorn de «Lo somni de Joan Joan», de Jaume Gassull PDF
Tomàs Martínez Romero 171-186
La secularització dels miracles marians en «La vida de la verge Maria» de Miquel Peres PDF
Carme Arronis Llopis 187-217
Los enigmas de las «Faules d’Isop» PDF
Maria Jesús Lacarra 219-240

Ressenyes

G. Crespí de Valldaura y Bosch Labrús (ed.), «Diario del Señor D. Cristóval Crespí desde el día en que fue nombrado presidente del Consejo de Aragón, 9 de junio 1652», Madrid, Boletín Oficial del Estado / Generalitat de Catalunya, 2014, XXXIII, 413 pp. PDF
Carlos Martínez Mayor 241-244
Maria Pujol, «Josep Vallverdú: entre l’activisme cultural i el talent literari», Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2015, 131 pp. PDF
Vicent Vidal 245-246
Alfons Gregori, «La dimensión política de lo irreal. El componente ideológico en la narrativa fantástica española y catalana», Poznan, Uniwersytet Im. Dama Mickiewicza w Poznaniu («Seria Filologia Romanska», 56), 2015, 489 pp. PDF
Irene Mira 247-251
C. Gassulla d’Ursino, «Poesia festiva». Edició i introducció a cura de Vicent Josep Escartí, València, Institució Alfons el Magnànim, 2015, 223 pp. PDF
Ramon Mora i Galbis 252-254
Anna Pineda i Cirera, «Les fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc», Barcelona, Institut Privat d’Estudis Món Juïc, 2016, 447 pp. PDF
Víctor Acedo-Matellán 255-259
Gemma Gómez Duran, «Gramàtica del català rossellonès», Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016, 193 pp. PDF
Joaquim Martí Mestre 260-263
Abel Soler Molina, «El corsari Jaume de Vilaragut i la donzella Carmesina. El cavaller que inspirà el “Tirant lo Blanc”», València, Edicions Alfons el Magnànim («Estudis universitaris», núm. 133), 2014. 2 vols. 981 pp. PDF
Enric Mallorquí-Ruscalleda 264-269


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png