DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.62.9576

La secularització dels miracles marians en «La vida de la verge Maria» de Miquel Peres


Resum


Resum: En aquest treball analitze el conjunt de miracles marians inclosos per Miquel Peres en La vida de la sacratíssima Verge Maria (València, N. Spindeler, 1494). Aquest conjunt de miracles no només destaca per la funcionalitat concreta que adquireixen en l’estructura de l’obra, sinó perquè, a més, aquests mostren unes característiques determinades que els allunyen de les col·leccions de miracula marians, ja que no presenten alguns dels trets més significatius del gènere. Els miracles de Miquel Peres constitueixen una mostra de la transformació i la secularització del gènere, i ens parlen dels nous usos que se’n deriven i dels nous lectors a qui s’adrecen.

Paraules clau: miracles marians, literatura mariana, hagiografia, Miquel Peres, vita Mariae.


Paraules clau


miracles marians; literatura mariana; hagiografia; Miquel Peres; vita Mariae

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png