Caplletra. Revista Internacional de Filologia

Caplletra és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs d'investigació originals sobre aspectes relacionats amb la llengua i la literatura, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i investigadores en aquestes matèries. Des que va ser publicada per primera vegada el 1986, la revista apareix dues vegades l’any, a la primavera i a la tardor.

  • Caplletra. Revista Internacional de Filologia està editada i publicada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAM).
  • Caplletra disposa d’un Consell Editorial format pel Consell de Redacció de la revista i el Comitè Científic (Consell Científic).
  • Caplletra accepta únicament treballs d’investigació originals no publicats amb anterioritat en cap altre mitjà ni en cap altra llengua.
  • Els articles rebuts a Caplletra passen per un procés d’avaluació d’experts estrictament anònim (double-blind peer review). Els avaluadors són investigadors aliens al Consell de Redacció i a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entitat editora de la revista.
  • Més del 80% dels articles publicats per Caplletra són d’autoria aliena a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i al Consell de Redacció de la revista.
  • Cada volum de Caplletra conté una secció miscel·lània, una secció monogràfica i un apartat de ressenyes.
  • Caplletra té una periodicitat bianual que ha estat mantinguda regularment des de la seua aparició el 1986.
  • L’equip editorial de Caplletra supervisa acuradament i segueix una sèrie de protocols tècnics i ètics en relació amb el sistema d’avaluació i de publicació per tal d’evitar qualsevol possibilitat de mala praxi.
  • Caplletra apareix indexada en plataformes d’avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques, cercadors de revistes amb accés obert, directoris de publicacions periòdiques, biblioteques, xarxes i catàlegs col·lectius.


Caplletra 61 (Tardor 2016)

Sumari

Articles miscel·lània

L’elegia valenciana com a tòpic universal: la caiguda de València narrada des del Xarq al-Àndalus fins al romancer filipí PDF
Isaac Donoso Jiménez 15-36
Recuperant la memòria històrica: Maria Carratalà, una traductora teatral de preguerra PDF
Teresa Julio 37-59
La interculturalitat a la literatura infantil i juvenil catalana PDF
Xavier Mínguez-López 61-89
Els arguments interns directes dels noms en català: aproximació teoricodescriptiva PDF
Elga Cremades i Cortiella 91-123
Sobre el «marc de condicions sociolingüístiques favorables» per a la implantació de la normativa lingüística PDF
Joan Costa Carreras 125-154

Articles monogràfic

Introducció monogràfic «La gramàtica històrica i la teoria lingüística: una comunicació profitosa» PDF
Anna Bartra-Kaufmann 155-164
Sincretisme i canvi morfològic: evolució de la terminació verbal en -AT en català PDF
Mar Massanell i Messalles 165-209
L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català PDF
Xavier Villalba 211-226
A diachronic study of the (negative) additive «anche» in Italian PDF
Irene Franco, Olga Kellert, Guido Mensching, Cecilia Poletto 227-258
Simetries de mirall en l’ordre intern de les construccions absolutes: del català antic al català actual PDF
Avel·lina Suñer 259-294
Els components de la passiva. Una perspectiva diacrònica PDF
Anna Bartra-Kaufmann 295-327

Ressenyes

Vicent Simbor (ed.), «Ironies de la Modernitat. La ironia del Modernisme al Noucentisme», Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, 277 pp. PDF
Antoni Maestre Brotons 329-333
Joan Veny & Mar Massanell: «Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans», Barcelona, Publicacions de la UB / Publicacions de la UA / Publicacions de la UV, 2015, 397 pp. PDF
Javier Giralt Latorre 334-337
Anna Maria Babbi & Vicent Josep Escartí (eds.), «More about ‘Tirant lo Blanc’. Més sobre el ‘Tirant lo Blanc’», Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2015, 173 pp. PDF
Anton Espadaler 338-341
Ferran Carbó, «Paraules invictes. Cinc estudis de poesia catalana del segle XX», València, PUV, 2016, 224 pp. PDF
Salvador Ortells Miralles 342-343
Francesc Martínez Sanchis, «Premsa valencianista. Repressió, resistència cultural i represa democràtica (1958-1987)», Bellaterra / Castelló de la Plana / Barcelona / València, UAB/UJI/UPF/UV, 2016, 290 pp. PDF
Santi Vallés i Casanoves 344-348
E. Balaguer, M. J. Francés & V. Vidal (eds.), «Aproximació a l’altre. An approach to the other. Biografies, semblances i retrats. Biographies, resemblances and portraits», Amsterdam/Filadèlfia, John Benjamins Publishing Company, 2015, 162 pp. PDF
Pilar Arnau i Segarra 349-352
Miquel Àngel Pradilla, «La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística», Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica, 2015, 179 pp. PDF
Miquel Nicolás 353-357


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png