Subscriure's

Subscriure's

Si voleu rebre per correu electrònic l'avís de nous números publicats d'aquesta revista, per favor, empleneu aquest formulari.

Pitgeu ací si ja us heu subscrit a RACO.

Perfil

Per a introduir la informació següent en altres idiomes addicionals, seleccioneu primer l'idioma.

Si usted es miembro de la Universitat de València utilice aquí el mismo Username y Password que utiliza en su cuenta de correo. Ej: Username: miusuario / Password: micontrasena
El nom d'usuari ha de contenir només lletres en minúscula, números i guions/subratllats.
La contrasenya ha de tenir com a mínim 6 caràcters.
  Joan Alice Smith = JAS

(La institució en què esteu adscrit, p. ex. «Universitat Autònoma de Barcelona»)
Declaració de privadesa

(P.e., departament i càrrec)
Llengües de treball
: Rebreu notificacions dels números nous de la revista
: Podeu lliurar documents a la revista

* Indica que el camp és obligatori

Declaració de privadesa

Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts en Caplletra s'empraran exclusivament per a les finalitats declarades per aquesta revista i no estaran disponibles per a altres propòsits ni persones.


Les dades recollides dels usuaris registrats i no registrats d'aquesta revista pertanyen a l'àmbit del funcionament normal de les revistes especialitzades. Inclou informació que fa possible la comunicació per al procés editorial; s'utilitza per informar els lectors sobre l'autoria i l'edició de contingut; permet recollir dades agregades sobre els comportaments dels lectors, així com el seguiment dels elements geopolítics i socials de la comunicació acadèmica.


L'equip editorial de la revista utilitza aquestes dades per guiar el seu treball en la publicació i millora d'aquesta revista. Les dades que ajuden a desenvolupar aquesta plataforma editorial es poden compartir amb el seu desenvolupador Public Knowledge Project d'una forma anònima i agregada, amb excepcions adequades, com ara les mètriques de l'article. Les dades no seran venudes per aquesta revista ni per PKP, ni seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades ací. Els autors publicats en aquesta revista són responsables de les dades dels subjectes humans que figuren en la recerca publicada ací.


Els que participen en l'edició d'aquesta revista volen complir amb els estàndards de la indústria per a la privadesa de dades, inclosa la disposició de la Norma general de protecció de dades de la Unió Europea (GDPR) per als «drets dels subjectes de dades» que inclouen (a) una notificació d'incompliment; (b) dret d'accés; (c) el dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) la privadesa pel disseny. El GDPR també permet el reconeixement de «l'interès públic en la disponibilitat de les dades», que té una especial importància per als implicats a mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png