DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.62.9575

A l’entorn de «Lo somni de Joan Joan», de Jaume Gassull


Resum


Resum: Estudi dels paral·lelismes que es detecten entre Lo somni de Joan Joan i algunes composicions catalanes escrites durant els segles XIV i XV, en especial les noves rimades i les narracions sentimentals. Gràcies a la fórmula mètrica utilitzada en aquesta ocasió per l’autor (la codolada), Gassull és capaç de conjuminar materials que provenen de fonts i de gèneres diversos i, per tant, de mantenir viva en alguns aspectes la tradició pròpia anterior. Això precisament justifica la necessitat d’un apropament nou als versos burlescos dels poetes valencians quatrecentistes.

Paraules clau: Lo somni de Joan Joan, Gassull, codolada, noves rimades, poesia valenciana tardomedieval.


Paraules clau


Lo somni de Joan Joan; Gassull; codolada; noves rimades; poesia valenciana tardomedieval

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png