Caplletra 59 (Tardor 2015)


Articles miscel·lània

Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València PDF
Joan Santanach i Suñol 11-24
Poetes catalanes i poetes angleses als anys d’entreguerres. A propòsit d’una antologia ja feta i una per fer PDF
Jordi Malé 35-73
El lèxic popular valencià en la literatura de les primeres dècades del segle XX: l’aportació de Faust Hernández Casajuana PDF
Joaquim Martí i Mestre 75-97
La investigació sobre la promoció de la lectura en la 2.0. Anàlisi de casos PDF
Maite Monar van Vliet, Gemma Lluch 99-119

Articles monogràfic

Introducció monogràfic «La neologia lèxica: darreres recerques sobre el català» PDF
Maria Teresa Cabré Castellví 123-124
La neologia: un nou camp a la cerca de la seva consolidació científica PDF
M. Teresa Cabré Castellví 125-136
Neologia i gramàtica: entre el neologisme lèxic i el neologisme sintàctic PDF
Jordi Ginebra 137-157
La resemantització com a recurs creatiu: la neologia cromàtica PDF
Ona Domènech Bagaria, Rosa Estopà Bagot 159-183
La neologia en societat: "verba sequuntur" PDF
Judit Freixa 185-195
La neologia de manlleu i de base culta en emissions televisives PDF
Imma Creus, Joan Julià-Muné 197-219
Diacronia i neologia: canvi semàntic, subjectivació i representació del pensament. El català "esmar", des de ‘taxar’ fins a ‘inferir’ i ‘imaginar’ i més enllà PDF
Josep Martines 221-248

Ressenyes

Albert Rossich & Jordi Cornellà, «El plurilingüisme en la literatura catalana», Bellcaire d’Empordà, Edicions Vitel·la, 2014, 474 pp. PDF
Magí Sunyer 249-253
Josep Miquel Ramis, «Autotraducció: de la teoria a la pràctica», Vic, Eumo, 2014, 173 pp. PDF
Aina Monferrer Palmer 254-258
Vicent Andrés Estellés, «Obra Completa I» i «Obra Completa II», València, Tres i Quatre, vol. I: 2014, 550 pp. i vol. II: 2015, 328 pp. PDF
Mariola Aparicio 259-261
Agustín Rubio, «El patriciat i la nació: sobre el particularisme dels valencians en els segles XIV i XV», Castelló/Barcelona, Fundació Germà Colón Domènech / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, vol. I: 335 pp. i vol. II: 348 pp. PDF
Brauli Montoya Abat 262-267
Josep Iborra, «Fuster, una declinació personal», València, Càtedra Joan Fuster / Publicacions de la Universitat de València, 2014, 290 pp. PDF
Salvador Ortells Miralles 268-269
Anna López Samaniego, «Las etiquetas discursivas: cohesión anafórica y categorización de entidades del discurso», EUNSA, 2014, 379 pp. PDF
Josep Ribera i Condomina 270-274
Enric Bou, «La invenció de l’espai. Ciutat i viatge», València, Publicacions de la Universitat de València, 2013, 332 pp. PDF
Vicent Salvador 275-278
Josep Gifreu, «El català a l’espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013)», Bellaterra / Castelló de la Plana / Barcelona / València, UAB / UJI / UPF / UVEG, 2014, 272 pp. PDF
Miquel Nicolás 279-283


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png