DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.59.6884

Textos mèdics, morals i culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València


Resum


Resum: Estudi i proposta de reconstrucció del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Es tracta d’un còdex de la primera meitat del s. XV, actualment restaurat, que ha patit importants pèrdues de folis, mentre que altres han estat relligats en ordre incorrecte. El volum conté obres mèdiques i doctrinals, com ara traduccions catalanes del Thesarus pauperum de Pere Hispà, del Macer floridus d’Odó de Meung o del llibre II dels Disticha Catonis, i també obres escrites originalment en català, com el Llibre de Sent Soví i els Mil proverbis de Ramon Llull. El mal estat del volum ha dificultat la constatació d’alguns aspectes relatius a la seva constitució, que apunten vers un antecedent problemàtic.

Paraules clau: codicologia, transmissió manuscrita, ms. 216, Biblioteca Històrica de la Universitat de València, Llibre de Sent Soví, Mil proverbis, Ramon Llull.


Paraules clau


codicologia; transmissió manuscrita; ms. 216; Biblioteca Històrica de la Universitat de València; Llibre de Sent Soví; Mil proverbis; Ramon Llull

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png