Magnificat Cultura i Literatura Medievals

Magnificat Cultura i Literatura Medievals
Magnificat Cultura i Literatura Medievals (ISSN 2386-8295) is an open-accessed, double-blind peer-reviewed yearbook on medieval culture and literature, as well as on digital humanities for the use of medievalists. Our journal accepts works in numerous languages, and especially (but not exclusively) favours articles of an extension longer than the usual standard –hence the name. It is because of this factor that we publish a limited number of articles per volume.                                                     Scroll down to read our most recent issue.

Magnificat Cultura i Literatura Medievals. ISSN 2386-8295.

News

 
No news have been published.
 
More news...

Vol 4 (2017)

Learning from the Past: The Women Writers Project and Thirty Years of Humanities Text Encoding PDF (EN)
Sarah Connell, Julia Flanders, Nicole Infanta Keller, Elizabeth Polcha, William Reed Quinn 1-19
El arte de poesía castellana. Desde el pensamiento poético de Encina hacia una colección digital de tratados poéticos PDF (ES)
Clara Isabel Martínez Cantón 21-42

Monograph

Dossier: Lèxic i edició de textos catalans antics de medicina, ciència i tècnica PDF (CA)
Lluís Cifuentes i Comamala 43-49
Errors d’edició: dels manuscrits als diccionaris. Exemples de textos mèdics medievals (Hipòcrates, Arnau de Vilanova, Bernat de Gordon, misser Joan) PDF (CA)
Antònia Carré 51-74
El lèxic tècnic a la traducció catalana de l’Opus agriculturae de Pal·ladi: una aproximació als llibres de 'grammàtica' i 'medicina' PDF (CA)
Raimon Sebastian Torres 75-91
L’aportació del Gazophylacium catalano-latinum, de Joan Lacavalleria, a la terminologia catalana PDF (CA)
Pere Montalat 93-105
El Llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura PDF (CA)
Lluís Gimeno Betí 107-129


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.