La Lucrècia Borja de ficció en el drama d’Hugo i els seus derivats


Resum


Resum: El drama Lucrèce Borgia de Victor Hugo confereix al personatge històric una sèrie d’atributs en sintonia amb el gust sensacionalista de l’època: en ser dona, poderosa, bella i formada. Lucrècia Borja és el millor exemple d’allò que Kristeva anomena «l’abjecte» en les Pouvoirs de l’horreur (1980). Una imatge de femme fatale lligada al verí o l’incest que es popularitzarà gràcies a les nombroses obres derivades del drama: de l’òpera de Donizetti als romanços populars de manera que les característiques del personatge de ficció s’imposaran a l’històric en l’imaginari col·lectiu. Lucrècia Borja, que fins aleshores havia estat considerada un instrument al servei de les polítiques familiars, entrarà a formar part per «mèrits» propis del triangle del mal junt amb l germà, Cèsar Borja, i son pare, el papa Alexandre VI.

Paraules clau: Lucrècia Borja, Victor Hugo, Gaetano Donizetti, llegenda negra, literatura de cordell, paròdia, segle XIX, Francesc Godó, abjecte

 

Abstract: The Victor Hugo’s drama Lucrezia Borgia gives to the historical character some attributes in line with the sensationalist preferences of that time: being a female, powerful, beautiful and educated. Lucrezia Borgia is the best example of what Kristeva names «the abject» in Pouvoirs de l’horreur (1980). The character is a femme fatale image linked to poison or incest and it was popularized thanks to the many works resulting from this drama. So that, the features of the fictional character prevailed to the real historical character in the popular beliefs, this happened in Donizetti's opera, but also in the chapbooks of that time. Lucrezia Borgia had previously been considered an instrument in the service for family policies, but she became part of an evil triangle, thanks to her own attitude, along with her brother, Cesare Borgia, and her father, the pope Alexander VI.

Keywords: Lucrezia Borgia, Victor Hugo, Gaetano Donizetti, black legend, chapbook, parody, nineteenth century, Francesc Xavier Godó, abject

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons