Itàlia i la configuració de la llegenda negra borgiana.


Resum


Resum: La llegenda negra dels Borja va començar a Itàlia i la van començar els italians en el segle XV. Començada a forjar per cronistes, informadors, cardenals… i contràriament al que es podria pensar, aquesta no va començar després de la mort del segon papa Borja Alexandre VI, sinó durant el seu cardenalat, el seu pontificat i com no, després de la seua mort i continuant els segles posteriors amb acusacions falses com la simonia, el incest, els assassinats…

 

Paraules clau: Borja, Roderic de Borja, Alexandre VI, llegenda negra, Bichi, Tiara, papa, conclave, simonia, Ascanio Sforza.

Abstract: The black legend of Borja began in Italy and Italians began in the fifteenth century. Created by reporters, cardinals ... and contrary to what you might think, not this black legend began after the death of the second Pope Alexander VI Borja but the cardinal time, and of his pontificate, after his death and continue over the following centuries with false accusations as simony, the incest, murder …

 

Keywords: Borja, Roderic de Borja, Pope Alexander VI, black legend, Bichi, Tiara, Pope conclave, simony, Ascanio Sforza.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons