Cinc edicions del Venturós Pelegrí a la Bibliothèque Mazarine de París


Resum


Resum: El ms. 4504 de Bibliothèque Mazarine de París aplega, per una banda, cinc exemplars impresos de la “Peregrinació del Venturós Pelegrí” ab les “Cobles de la Mort” i, per altra banda, una còpia manuscrita parcial del Venturós Pelegrí amb una traducció francesa incompleta a cura de Josep Tastu (1787-1849), que s’encarregà de compilar tots els materials del volum. A banda de presentar el contingut general del ms. 4504, descrivim amb detall cada una de les cinc edicions, posant especial èmfasi en la més antiga, probablement datada de mitjan segle XVI o poc després. Pel fet d’ésser el testimoni més antic que coneixem del Venturós Pelegrí, aquest exemplar acèfal i àpode, estampat a línia seguida amb tres gravats encara visibles, aporta dades rellevants per al coneixement de les vies de difusió d’aquesta obra als segles XVI-XVII.

Paraules clau: Edad Moderna, Poesia catalana, Impremta, Xilografia, Josep Tastu.

 

Abstract: The Ms. 4504 of the Bibliothèque Mazarine in Paris contains, on the one hand, five printed copies of the “Peregrinació del Venturós Pelegrí” ab les “Cobles de la Mort” and, on the other hand, a partial hand-written copy of the Venturós Pelegrí with an incomplete French translation by Josep Tastu (1787-1849), who compiled all the materials of this volume. Apart from presenting the general content of the ms. 4504, we describe in detail the five editions with particular emphasis on the oldest one, probably dating from the mid-sixteenth century or shortly thereafter. This printed book, now acephalous and apodous, in which the lines go all the way across the page, still preserves three woodcuts. As the earliest witness we know of the Venturós Pelegrí, this printed copy provides some evidences to understand the dissemination of this work during the sixteenth and seventeenth centuries.

Keywords: Modern Age, Catalan poetry, Printing, Woodcut, Josep Tastu.


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons