Entre la coronació de Ramon Berenguer IV i la dotalia de Catalunya. Edició crítica del ms. 280 de la Biblioteca de Catalunya


Resum


Resum: Aquest còdex del segle xvi és un aplec de sis textos de procedència diversa ordenats aleatòriament sense cap criteri cronològic. Es tracta d’uns fragments copiats d’altres cròniques medievals que presenta uns interessants punts de contacte amb la Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, el ms. d.III.2 del Escorial de Martí de Viciana el Vell, avi de l’historiador i el Sumari d’Espanya de Berenguer de Puigpardines.

 

Paraules clau: Història de Catalunya, historiografia, llegendari medieval, cròniques catalanes

Abstract: This XVI century codec gathers six texts from varied sources without any chronological criterion. The document consists of extracts copied from other medieval chronicles that links interesting contact points with the Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, the ms. d.III.2 of El Escorial by Martí de Viciana el Vell – grandparent of the historian – and the Sumari d’Espanya by Berenguer de Puigpardines.

Keywords: History of Catalonia, historiography, medieval legendary, Catalan chronicles


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons